سومین همایش سازمان های مردم نهاد آموزش و اشتغال توانیابان (سماوات)


انجمن سماوات به عنوان شبکه کشوری متشکل از سازمان های مردم نهادی  که در حوزه کمک به معلولین فعالیت می کنند می باشد که از سال 92 با اهداف  اشتراک گذاری تجربیات موسسات مردم نهاد و در حوزه معلولین کشور تاسیس گردیده است

امسال نیز همانند سالهای گذشته جلسه گردهمایی سالیانه طی سه روز از 23 لغایت 25 دی ماه در شهر بندر عباس با  میزبانی انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان تشکیل گردید
در این همایش به تبادل تجربیات و دستاورد های موسسات مختلف با یکدیگر پرداخته شد و حضور مدیران دولتی غنا بخش همایش بود.
 

دفعات بازدید : 2322