اردوی تفریحی کودکان توانیاب در سرزمین عجایب


دوشنبه 14 دی ماه 94 تعداد 46 کودک انجمن احیا ارزش ها و توانیاب به شهربازی سرزمین عجایب رفتند تا مثل همه هم سن سالان خود از حق طبیعی بازی و سرگرمی و شادی بهرمند شوند
در این روز با همکاری کارکنان مجموعه سرزمین عجایب و پرسنل  انجمن ،روزی شاد و خاطره انگیز برای کودکان عزیزمان  رقم خورد


در انتها شادی این کودکان با گرفتن جایزه های اهدایی سرزمین عجایب تکمیل شد

سپاس از مدیریت و پرسنل مجموعه سرزمین عجایب که با مهربانی خود سهم بسزایی در شادی این کودکان داشتند

دفعات بازدید : 2469