بازدید UNODC از انجمن احیاء ارزش ها و توانیاب

"لیک بونوات" نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، به همراه "ستاره محسنی فر" مشاور برنامه ریزی این سازمان HIV/AIDS از انجمن های احیاء ارزشها و توانیاب بازدید کرد، جلسه با حضور اعضای شورای بین الملل و هیئت مدیره ی انجمن تشکیل شد.

غلامحسین بنایی و شهریار حکیمی به شرح فعالیت های داخلی و بین المللی خدمات انجمن از زمان تاسیس تاکنون پرداختند و همچنین دکتر محمود اولیایی توضیح مختصری از فعالیت های توانبخشی ارائه داد.

این دیدار منجر به همکاری و مشارکت دوسویه در زمینه ی موضوعات مرتبط با فعالیت های انجمن شد، آنها از تمامی بخش های موسسه بازدید به عمل آوردند.      

 
  
 
                                                                                   

 
 
 
 

دفعات بازدید : 2443