کارگاه مشاوره قبل و بعد آزمایش HIV

مورخه 94/3/25 دومین جلسه ی سری کارگاه های "مشاوره ی قبل و بعد از آزمایش اچ.آی.وی" با حضور سرکار خانم مرتضوی "کارشناس مرکز بهداشت غرب" از ساعت 9 الی 11  برگزار گردید. حاضرین در کارگاه، مشاورین خط احیاء و مرکز VCT بودند که پس از آموزش های خانم مرتضوی به پرسش و پاسخ با ایشان پرداختند.
 
 

دفعات بازدید : 2185