شرکت در سمینار فراملی حمایت از حقوق آموزشی و دسترسی برای کودکان معلول در جاکارتا/ اندونزی

در تاریخ 2015/04/13 از طریق ایمیل دریافتی و همچنین تماس تلفنی خانم کیا از کارمندان موسسه مطالعات و تحقیقات زنان ایران دعوتنامه ای برای انجمن توان یاب مبنی بر برگزاری کارگاه 4 روزه (16-13 اکتبر ): در کشور اندونزی شهر جاکارتا با موضوع (حمایت از حقوق آموزشی و دسترسی برای کودکان معلول) ارسال گردید، در ضمن دعوت کننده این کارگاه از کشور تاجیکستان موسسه فداکار می باشد.

موضوع در هیات مدیره مطرح و مصوب گردید که در این کارگاه شرکت نماییم. در ایمیل بعدی اعلام شد که برگزاری کارگاه به تعویق افتاده و زمان برگزاری را مجددا اعلام خواهند کرد، در اوایل اردیبهشت ماه سال 94 مجددا ایمیلی مبنی بر برگزاری کارگاه در تاریخ 28-25 مارس 2015 برای انجمن ارسال شد که پس از مطرح نمودن وتصویب در شورای روابط بین الملل و هیات مدیره در تاریخ فوق در کارگاه شرکت نمودیم.

لازم به ذکر می باشد که این سمینار فنی توسط موسسه فداکار از تاجیکستان و آی سی دبیلیو اف (ICWF) در هتل میلینیوم جاکارتا اندونزی با تدریس خانم کریستینا ال پاراساین (Christina Lparasyn) با عنوان مشاور مستقل از کشور استرالیا برگزار گردید.

اهداف شرکت در سمینار:
شرکت کنندگان:
انجمن های ایرانی: انجمن توان یاب، توانیابان یزد، جامعه معلولین استان یزد، سندرم دان
انجمن های اندونزیایی: Yayasan Asih Budi Foundation , Yayasan Sapa Foundation  

موضوع مورد بحث در سمینار شامل :
یکی از 8 بند اهداف هزاره توسعه سازمان ملل رسیدگی به کودکان شامل آموزش و کم کردن مرگ و میر کودکان می باشد که در این کارگاه با موضوع حمایت آموزشی و دسترسی برای کودکان معلول موضوعان زیر مطرح گردید:
  1. دریافت تازه ها درباره معلولیت شامل: درک معلولیت، گرایش و حقوق جهانی، پیمان نامه ی حقوق افراد معلول، گزارش جهانی درباره معلولیت، توانبخشی بر پایه اجتماع
  2. چه چیزی افراد معلول را از مشارکت در زندگی روزمره باز می دارد: تغییر نگرش و نزدیک شدن به افراد معلول، معانی طرح های مختلف مانند: طرح نیکوکاری، طرح پزشکی، طرح اقتصادی، طرح اجتماعی، طرح حقوق بشر

بعضی از حقایق در مورد معلولیت:
بنابراین ما می توانیم با هم کار کنیم تا برای فقیرترین افراد جامعه فقر را کاهش دهیم با:
استفاده از پیمان نامه سازمان ملل متحد در باره ی حقوق افراد معلول (CRPD)

 CRPDچیست؟
یک توافقنامه است که تحت حقوق بین المللی، اولا حقوق معلولین را شناسایی می کند، دوما موانع موجود در مسیر کشورهای عضو را شناسایی می کند و اطمینان می یابد که این حقوق محقق می شود و راه هایی برای غلبه یافتن بر موانع را پیشنهاد می کند. در واقع ابزاری است که همه افراد مرتبط با موضوع را هدایت می کند تا چگونه بر شرایط سیاسی، محیطی، قانونی و اجتماعی که به عنوان موانعی در برابر اجرای کامل حقوق عمل می کند پیروز شود.

 
 
 

دفعات بازدید : 2156