انجمن توانیاب در همایش چشم انداز حقوق کودک شرکت نمود

انجمن توانیاب در همایش چشم انداز حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران در تاریخ سوم خرداد 1394 که با اهداف:

در این همایش قضات دادگاه های خانواده و دادگاه های اطفال و نوجوان، مدیران حمایت از حقوق کودکان و زنان کشور، وکلای تخصصی حوزه کودک و نوجوان، نمایندگان حوزه پزشکان کودک و نوجوان، مدیران و مددکاران سازمان بهزیستی و کانون اصلاح و تربیت، مدیران سازمانهای مردم نهاد در حوزه کودک و همین طور اعضای شورای هماهنگی ستاد حقوق بشر و کارآموزان قوه قضائیه و اساتید دانشگاه حضور داشتند.

همایش با تلاوت قرآن و سرود ملی و ارائه گزارشی از دبیر همایش جناب آقای غریب آبادی شروع شد. 
و با سخنرانی جناب آقای پورمحمدی وزیر محترم دادگستری ادامه پیدا کرد که ایشان عنوان نموده اند: " اگر به انسان فکر میشود، اگر به آینده فکر می شود، اگر به سرمایه انسانی فکر می شود، ضروری ترین اقدام و عمل، توجه به بخش بزرگ و تعیین کننده و حساس اجتماعی می باشد که 22 میلیون نفر از شهروندان ما زیر 18 سال هستند که این  جامعه ی بسیار بزرگ و تعیین کننده را شامل می شود. توجه به حقوق کودک، توجه به تداوم و حیات انسانی می باشد و هر چه در کودکان و نوجوانان سرمایه گذاری کنیم یک اندوخته با ارزش و والای بازدهی را خواهیم داشت."

و در ادامه گروه سرود کانون اصلاح و تربیت تهران بر روی صحنه آمد، و غنابخش این همایش بود از دیگر سخنرانان این برنامه معاون حقوقی قوه قضائیه جناب آقای خدائیان بودند که ایشان عنوان نموده اند: " کودکان و نوجوانان در سنین رشد و یادگیری هستند و هر گونه برخورد نسنجیده با این قشر موجب می شود این رفتار در آنها مثمر و پایدار باشد و همچنین نوع برخورد با کودکان و نوجوانان باید با بزرگسالان متفاوت و متمایز باشد و اقداماتی که در مورد آنها صورت می گیرد باید جنبه بازپرورانه و پیشگیرانه داشته باشد و در شرع مقدس اسلام تاکید فراوانی بر شخصیت و آموزش و تربیت کودکان و نوجوانان شده است و حتی دستورالعمل هایی برای قبل از انعقاد نطفه داریم که در هر مرحله اگر دستورالعمل های آن به نحو احسن انجام شود امکان انحراف کودکان و نوجوانان را نخواهیم داشت."

در راستای اجرای برنامه، انجمن احیاء ارزشها و توانیاب با پخش بروشورهای این دو موسسه به دنبال ارتباط با دیگر سازمانهای دولتی و غیر دولتی بر آمد.


                    
        

   


   

دفعات بازدید : 2132