همیاران توانیاب استان : خراسان رضوی

خراسان رضوی (مشهد)

احیــــای سلامت طوس

آدرس: مشهد - خیابان شهید بهشتی - خیابان بهشتی هفتم - طبقه همکف - پلاک 41/3
مدیریت: آقای مهدی آدمی

تلفن: 8524992- 0513