همیاران توانیاب استان : فارس

استان فارس (شیراز)

انجمن احیـــای مائــــده


آدرس: شیراز -خیابان زند - چهارراه زند نبش کوچه نوری - کوچه 35 - آخر کوچه سمت چپ -پلاک 196
مدیریت: یاسمن معظمی
تلفکس: 2351733 -0711

وب سایت: www.masdi.org