همیاران توانیاب استان : البرز

استان البرز (کــــرج)

اهســــا (انجمن همیاری سلامت پرور البرز)


آدرس: کـــــرج - خیابان شاه عباسی - خیابان فاطمیه - کوچه محضر 33 - درب اول سمت چپ   
مــدیریت انجمن: طاهره بهرامی
تلفن:32211169-026
تلفکس: 32208122-026

وب سایت: www.ehsacharity.ir