• تاریخچه

   

  انجمن توانیاب یک سازمان غیردولتی - غیرانتفاعی و عام المنفعه یا همان سازمان مردم نهاد محسوب می شود که طی شماره 11203 به ثبت رسیده و فعالیت خود را در زمینه توانبخشی رایگان کودکان و نوجوانان توان یاب از سال 1378 آغاز و مجوز خود را از مراجع ذیربط دریافت نمود.

   

  کودکان دارای معلولیت جسمی و حرکتی چه کسانی هستند؟

  به طور کلی، معلولان جسمی - حرکتی کسانی هستند که به دلیل نقص جسمانی دچار مشکل حرکتی می باشند. این نقص ممکن است به دلیل ضایعه مغزی، آسیب دیدگی نخاعی، ضایعات استخوانی و عضلانی و ... به صورت فلج عضو و یا ناموزونی عضو حرکتی (دست و پاها) نمایان گردد.

  باید توجه داشت که هر نقص جسمانی لزوماً دلیل بر ناتوانی فرد برای انجام امور مربوطه نمی باشد. به عبارت دیگر فرد معلول کسی است که به دلیل نقص جسمی - حرکتی قادر نیست فعالیت های عادی زندگی روزمره را به نحو مطلوب انجام دهد و یا در انجام فعالیت های مربوطه با محدودیت هایی مواجه است.

  لذا توانبخشی این افراد یک فرایند جامع و چندوجهی درمان است، به همین دلیل کار گروه های تخصصی که به این منظور اختصاص یافته اند نیز بر حسب نوع اختلال کودک، متفاوت می باشد.

  بسیاری از این خدمات، نظیر فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، به طور طولی و در راستای یکدیگر به هر یک از توان یابان ارائه می شود زیرا کودکی که به سبب ناتوانی جسمی، قادر به حرکت دادن اعضای بدن و شناخت تجربی اشیاء و محیط پیرامون خود نیست از نظر رشد و بالندگی فکری نیز دچار وقفه و یا کندی خواهد شد.

  پس بسیار حائز اهمیت خواهد بود که در کنار تیم توانبخشی تیم بهداشت روان پس از تشخیص نوع و میزان اختلال، به تعیین برنامه درمانی و سپس روند پیشرفت کودک توان یاب و خانواده او در طول دوره درمانی به صورت هماهنگ و منسجم پرداخته و با یکدیگر کار کنند.

  با این وصف، فرآیند کمک به بازتوانی کودکان توان یاب، تنها به کار با کودکان خلاصه نمی شود. بلکه به سبب قرار گیری کودک در خانواده و نقش کلیدی خانواده ها در رشد و نمو جسمی و روانی کودکان، آموزش نحوه صحیح رفتار با این کودکان و نیز کمک به ارتقاء سطح دانش و آگاهی خانواده ها از وضعیت جسمی و روانی فرزندشان، بخش مهم دیگری از فعالیت های آموزشی انجمن توان یاب را تشکیل داده و موجب شده که کارگاه های آموزشی انجمن مکمل خدمات توانبخشی باشد.

  گاهی پس از گذشت مدتی از شروع فرآیند درمان، رشد توان یاب به سبب عملکرد خانواده متوقف می شود. همچنین در هنگام رسیدن کودک به سن مدرسه و مواجه شدن او با سایر کودکان، یا در  سنین بلوغ که حساسیت نوجوانان بیشتر  می شود، احساس متفاوت بودن در  کودک و نوجوان توان یاب سبب بروز اختلالاتی در  امر درمان و بازتوانی می شود.

  در نتیجه راه حل این مشکل با ارائه مشاوره های توان بخشی به خانواده ها، در چگونگی یاری رساندن به کودکان و نوجوانان توان یاب با استفاده از اهرم های نیرومند درمانی نظیر کاردرمانی، فیزیوتراپی، گفتاردرمانی، درمان با بازی و هنر به یاری و درمان مشکلات ارتباطی کودک توان یاب می پردازد.


  ضرورت ایجاد توانیاب

  طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، بیش از 600 میلیون نفر از ساکنان جهان به علل مختلف جسمی، روانی و اجتماعی دچار ناتوانی و معلولیت هستند، حدود 80 درصد از این افراد در کشورهای جهان سوم زندگی می کنند که یک سوم این افراد را کودکان تشکیل می دهند. در ایران نیز حدود 10 درصد افراد جامعه را معلولان تشکیل می دهند که تعداد قابل توجهی از این افراد شامل کودکان می شود. افراد معلول همچون سایر افراد جامعه حق دارند در شرایط یکسان از حقوق و امکانات مساوی برخوردار باشند، ولی همواره با چالش هایی از نظر خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، کار، حرفه و ... روبرو هستند. طرز تلقی غلط جامعه از افراد معلول، امر مشارکت کامل آنان را در امور اجتماعی و زیستن بدون اتکا به دیگران مختل کرده است، زیرا نگاه عموم معطوف به ناتوانی این افراد است نه توانایی هایشان.

  مواجهه با پدیده معلولیت نیاز به نگاهی فراتر از ملیت، جنسیت، دین، نژاد دارد و انجمن توان یاب بر آن است تا با ارائه خدمات صد درصد رایگان توانبخشی (شامل: کاردرمانی، فیزیوتراپی، گفتاردرمانی، آب درمانی، درمان با هنر و بازی و ...) اصلاح باورهای غلط در  جامعه نسبت به پدیده معلولیت، ایجاد امکانات و فرصت های برابر برای این افراد را فراهم سازد.

   

  چرا سازمان مردم نهاد؟

  در جهان امروز فعالیت سازمان های غیردولتی (NGO) به عنوان روشی نو برای مشارکت و سهم پذیری شهروندان در تعیین سرنوشت خویش و اثرگذاری فعال در روند توسعه و چالش های حاصل از آن اهمیت ویژه ای یافته است. در ایران نیز کنشگران داوطلب و پیشگامان خدمات مردمی در نقش بازیگران و حاملان توسعه ملی، پذیرای انجام مسئولیت های خطیری گردیده اند. سازمان های غیردولتی با کارکردهای ویژه خود، زمینه مشارکت سازمان یافته نخبگان را در امر مدیریت جامعه تسهیل نموده و به محدود شدن حوزه حکومت کمک می نمایند.

 • چشم انداز_ماموریت

   

  چشم انداز شبکه توان یاب 

  برترین شبکه مردم نهاد، معتمد، پویا، مستقل و عام المنفعه در سطح ملی و منطقه ای به منظور توانمندسازی مبتنی بر جامعه

   

  مأموریت شبکه توان یاب

  شبکه توان یاب به عنوان سازمانی مردم نهاد با تکیه بر انگیزه های خیرخواهانه، انسانی و سرمایه های اجتماعی و همچنین در اختیار داشتن مدیران و کارکنان و داوطلبین متخصص و توانمند و متعهد تمام تلاش خود را معطوف به تحقق چشم انداز در چارچوب مأموریت چندوجهی زیر نموده است:


  کمک به کاهش روند آسیب های اجتماعی با محوریت مبتلایان به HIV و کودکان توان یاب جسمی و حرکتی از طریق اطلاع رسانی و حساس سازی جامعه، جلب مشارکت مسئولین در راستای برجسته نمودن نقش ارکان مختلف اجتماعی در هنجارسازی و بهبود روش های اتخاذ شده.


  مأموریت انجمن در چهار وجه زیر برنامه ریزی و دنبال می گردد:

  • وجه حمایتی: طراحی سیستمی که دسترسی به امکانات رفاهی، خدماتی و مددکاری را برای این افراد افزایش دهد و حمایت از مددجویان، توانبخشی و توانمندسازی ایشان در راستای خوداتکایی
   
  • وجه آموزشی و اطلاع رسانی: آموزش در سطوح مختلف جامعه، خانواده و فرد برای تغییر نگرش منفی نسبت به این افراد، ایجاد زمینه مشارکت، اعتماد به نفس و رفع تبعیض های موجود اعم از سنتی و قانونی و آموزش حقوق بشر، حقوق شهروندی و مهارت های زندگی و همچنین آموزش و توانمندسازی کادر تخصصی در حوزه های مرتبط

   

  • وجه حقوقی: تلاش در جهت اجرایی شدن قوانین، ارائه نظر کارشناسی جهت تغییر یا افزودن قوانین مورد نیاز در حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی در سطوح ملی و بین المللی

   

  • وجه اقتضایی: حمایت از آسیب دیدگان در حوادث غیرمترقبه
 • اهداف سازمان

  • توسعه فعالیت های شبکه در سطح ملی و منطقه ای  (توسعه جایگاه اجتماعی / توسعه اطلاع رسانی به جامعه)
  •  توسعه شبکه حامیان حقیقی و حقوقی
  •  توسعه کمی و کیفی زیرساخت ها
  •  تولید تحقیقات و علم کاربردی
  •  افزایش تعداد افراد تحت پوشش
  •  ارتقاء سطح رضایت مندی مددجویان
  •  توسعه قابلیت های منابع انسانی و تعلق سازمانی
  •  افزایش جذابیت برای داوطلبین

   

 • منشور اخلاقی

  • پاسخگوئی سریع، پرمهر، فروتنانه، صبورانه و براساس توانمندی های موجود به مراجعه کنندگان به عنوان یک تکلیف الهی
  •  رعایت ارزش های انسانی، نظم، انصاف، اخلاق و امانتداری توسط کارکنان
  •  استفاده از اموال و امکانات در اختیار با کمال دقت و ظرافت
  •  احترام به حقوق همکاران و رعایت شئون اجتماعی و آراستگی در محیط کار
  •  صداقت در کردار، گفتار و رفتار
  •  مشارکت فعال در پیشبرد امور شبکه احیاء و تعهد به فعالیت های گروهی و یاری رسانی به دیگران
  •  مقابله با شایعه سازی و پرهیز از تهمت، غیبت، خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد میان کارکنان را تضعیف کند.
  •  عدم انجام پیش داوری در ارتباط با مدیران، کارکنان و مددجویان مراجعه کننده و عدم تبعیض (نژادی، قومی، مذهبی، جنسی و خویشاوندی) در ارائه خدمات
  •  احترام به نظرات ذینفعان و لحاظ کردن آن ها در فرآیند ارائه خدمت
  •  احترام به قانون و دوری از هرگونه فعالیت سیاسی  به نام و در درون سازمان و یا فعالیت های خارج از چارچوب مأموریت شبکه توان یاب
 • همکاران
  تهمینه یگانه
  مدیر عامل انجمن کودکان و نوجوانان توانیاب و مدیر مالی

  06/02/ 1344 در بروجرد متولد شد و مدرک کارشناسی خود را در رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه اسلامی واحد تهران جنوب اخذ نموده است. 20 سال مدیر مالی و اداری شرکت های مهندسین مشاورین رعدان، ایراتم و کاوشیار بود و از سال 1387 تاکنون به صورت داوطلب در سمت مدیر عامل انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توانیاب و مدیر مالی دو انجمن احیاء ارزشها و توانیاب فعالیت می نماید.

                                                                                                    معصومه صادقی
  کارشناس امور مالی

  08/25/ 1369 در تهران متولد شد و دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی است و از سال 1392 تاکنون به عنوان کارشناس امور مالی در این انجمن فعالیت می نماید.
   
  سحر فیروز بخت
  مسئول کلینیک

  07/27/ 1367 در کرج متولد شد و مدرک کارشناسی خود را در رشته علوم تربیتی/ مدیریت برنامه ریزی اخذ نموده است و از سال 1392 تاکنون به عنوان مسئول کلینیک در این انجمن فعالیت می نماید.
   
  هاوری رحیم زادگان
  کار درمانگر
  05/24/ 1371 در بانه متولد شد و دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته کار درمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران است و از تیر ماه سال 1393 تاکنون به عنوان کار درمانگر در این انجمن فعالیت می نماید.

  سوابق کاری ایشان عبارتند از:
  راه اندازی بخش کار درمانی مرکز بهزیستی شهرستان نظر آباد
  آب درمانی مرکز توانبخشی ظفر به مدت یک سال
  کار درمانی جسمی کودکان به مدت دو سال

   


  ایوب شنگه
  گفتار درمانگر
  نظام پزشکی:گ - 1776

  06/05/ 1369 در بوکان متولد شد و مدرک کارشناسی خود را در رشته گفتار درمانی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز اخذ نموده است و از دی ماه سال 1393 تاکنون به عنوان گفتار درمانگر در این انجمن فعالیت می نماید.

  سوابق کاری ایشان عبارتند از:
  درمانگر بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی
  درمانگر بیمارستان فوق تخصصی بازرگان
  آسیب شناس و درمانگر مرکز کم شنوایی دار الشفا

     رزا شفاف
  مدیر IT  و مسئول سایت
  02/04/ 1367 در بروجرد متولد شد و دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته کامپیوتر/ نرم افزار از دانشگاه آزاد قزوین است و از اردیبهشت سال 1393 تاکنون به عنوان مدیر IT و مسئول سایت در این انجمن فعالیت می نماید.

     زهـــرا خانجانی بلیلی
  مسئول دفتر

  06/19/ 1352 در تهران متولد شد و مدرک کارشناسی خود را در رشته پرستاری از دانشگاه آزاد علوم پزشکی خلخال اخذ نموده است، عضو هیأت امنا انجمن کودکان و نوجوانان توانیاب می باشد و از سال 1385 تاکنون به عنوان مسئول دفتر در این انجمن فعالیت می نماید.
   
  محمد بهمنی
  اپراتور تلفن
  05/04/ 1341 در تهران متولد شد و از سال 1392 تاکنون به عنوان اپراتور تلفن در این انجمن فعالیت می نماید.

   


   

   

 • خدمات مددکاری اجتماعی

  مددکاری اجتماعی حرفه‌ای است مبتنی بر علم، هنر، مهارت. مددکار اجتماعی کمک می‌کند که مددجو (یک فرد یا گروه یا جامعه) مشکل خود را شناخته و به توانایی‌های خود پی ببرد و با استفاده از منابع و امکانات موجود در جهت حل مشکل خود بر آید.

  مددکاری اجتماعی به سه روش فردی، گروهی و جامعه ای تقسیم می شود و این تقسیم بندی بیشتر بر اساس حوزه تاثیر فعالیت ها می باشد و از لحاظ هدف و رسالت مددکاری اجتماعی یکسان هستند.

  انجمن توان یاب با رسالت توانمند سازی و رساندن کودکان و نوجوانان دارای معلولیت جسمی ـ حرکتی به خودشکوفایی و استقلال در زندگی روزمره و اجتماعی از خدمات مددکاری اجتماعی در تمامی سطوح بهره می گیرد.

   


  واحد مددکاری اجتماعی انجمن توان یاب در سطح فردی خدمات متنوعی را ارائه می دهد از جمله:

  • تشکیل پرونده
  • ارزیابی اولیه اجتماعی ـ اقتصادی خانواده
  • بازدید از منازل خانواده کودکان توان یاب
  • مشاوره فردی به والدین کودکان توان یاب
  • نیازسنجی و برآورد نیازهای کودکان و خانواده کودکان توان یاب

   

   

  برگزاری گروه های آموزشی با مباحث متنوع برای خانواده کودکان توان یاب بویژه مادران کودکان، اصلی ترین اقدام واحد مددکاری اجتماعی انجمن توان یاب در سطح گروهی می باشد.
  از جمله گروه های آموزشی می توان به بحث های متنوعی از جمله لج بازی کودکان، نحوه برخورد با کودک توان یاب، رشد خلاقیت در کودکان و ....اشاره کرد.

  مددکاری جامعه ای با هدف توسعه حوزه تاثیر گذاری و بهره مندی قشر وسیع تری از افراد از فعالیت های مددکاری و توانمدسازی مردم در قالب محلات و جوامع، روش های آموزش، اقدام و فعالیت را انتخاب کرده است.
  از جمله راه های معمول و بسیار تاثیر گذار مددکاری جامعه ای می توان به آموزش جامعه و رسانه ای کردن موضوعات، مسائل و پدیده های اجتماعی اشاره نمود.

  در چنین زمینه ای و با هدف تغییر نگرش جامعه نسبت به پدیده معلولیت ( که به زعم صاحبنظران بیشتر ناشی از محدودیت هایی محیطی است تا نتیجه ناتوانی و نقائص در فرد معلول)، اطلاع رسانی جامعه نسبت به توانایی ها و ظرفیتهای افراد دارای معلولیت، راه های پیشگیری از تولد کودک معلول و.... انجمن احیاء ارزش ها از طریق واحد مددکاری اجتماعی کارگاه های آموزشی، سمینارهای علمی فراوانی را برگزار نموده و مجله احیاء را منتشر نموده است.
  در این مجله که تا به حال چند شماره از آن منتشر شده اساتید دانشگاه ها و فعالان حوزه توانبخشی به بررسی معلولیت، مشکلات و محدودیت های کودکان دارای معلولیت و اقدامات توان بخشی موثر در بازتوانی این کودکان پرداخته اند.

 • خدمات مشاوره

  مشاوره یک رابطه یاری دهنده، تخصصی و نوعی تعامل حسنه و مبتنی بر دانش می باشد. در امر مشاوره مشاور به مراجع یاری می دهد تا نحوه ارتباط با دیگران را فراگیرد، نیازهایش را به طور مقبول برآورده سازد، ارتباطاتی در مورد نقاط ضعف و قوت خود بدست آورد و با شناخت اهداف آینده، شیوه های رسیدن به آنها را تعیین کند.

  مشاوره به دو صورت فردی و گروهی انجام می شود.

  واحد مشاوره انجمن توانیاب در راستای کمک به مراجعان خود و خانواده های کودکان و نوجوانان سعی در ارائه مشاوره و راهنمایی در جهت بهبود زندگی این افراد دارد.

  با توجه به مشکل کودک و شرایط خانواده وی، مشاورین انجمن به دو صورت فردی و گروهی خدمات مشاوره ارائه می دهند. 

   


  پس از پذیرش کودک توانیاب، مشاورین انجمن ابتدا پیشینه بیماری کودک را مورد بررسی قرار می دهند، سپس با توجه به نوع بیماری و اثرات آن بر کودک و خانواده اقدام به رفع مشکل بویژه مشکلات ارتباطی، عاطفی، بین فردی و خانوادگی می نمایند.
  خدمات مشاوره فردی عبارت است از ارتباط حسنه با والدین، راهنمایی آنها برای برقراری ارتباط مناسب با کودک خود، ارائه راهکارهای لازم برای کار با کودک در منزل و ارجاع کودک به سایر بخش های توانبخشی می باشد.

  کودکان توانیاب در گروه های 8 تا 12 نفره با توجه به نوع معلولیت خود دسته بندی می شوند و خدمات مشاوره با توجه به پویایی های گروهی ایجاد شده می تواند مثمر ثمرتر واقع شود.
  در مشاوره گروهی اعضای گروه می توانند با توجه به انباشت اطلاعات و حمایت های متقابل با احساس رضایت بیشتری به بررسی و حل مشکلات مختلف خود بپردازند.

  مشاورین انجمن توان یاب در جوی دوستانه و مبتنی بر اعتماد، احترام و پویا به مراجعان خود (مادران کودکان توانیاب و کودکان) به بحث و بررسی و ارائه راهکار می پردازند.
  لازم به ذکر است برای والدین این کودکان مشاوره های گروهی در جهت ارتقا و بهبود شرایط خود و کودکانشان برگزار میشود.

 • کودک


  هر هفته سه روز میرم انجمن توان یاب من اونجا رو خیلی دوس دارم. اونجا یه عالمه دوست خوب دارم. با هم میریم کلاسِ بازی، گفتار درمانی و کلی جاهای خوب خوب. دوشنبه ها میریم بازی درمانی، اونجا من و متین و آرش و کیارش و پارمیدا و شیوا و بقیه بچه ها با عمو نصری بازی می کنیم. یکی مون میشه زنبور عسل و نیش میزنه، اون یکی میشه دزد و بچه ها دنبالش میکنن. یکی دیگه از بچه ها میشه مامان ما و واسمون آش میپزه. یه بار من شدم مرد عنکبوتی دوستام رو نجات دادم.
  بعد بازی درمانی من میرَم گفتار درمانی، عسل میره فیزیوتراپی و کیارَش هم کلاس کاردرمانی داره. تو جلسه خاله بهم میگه بگو بابا، بازی، بارون، منم تکرار میکنم وقتی می تونم درست بگم خیلی خوشحال میشه و بهم میگه آفرین. راستی بعضی وقتا یه شمع میزارن رو میز و من فوت می کنم.
  کاردرمانی هم که میرم حرفای خاله رو گوش می کنم مثلا میگه این اهرم رو بچرخون یا خودتو قِل بده رو زمین؛ خیلی حال میده. بعضی وقتام دستم رو یا پام رو میکشه درد داره ولی چون دوسم داره چیزی نمی گم و حرفاشو گوش میدم بهم میگه زود تموم میشه. بعضی وقتا یه دونه توپ بزرگ میاره من رو میزاره رو توپِ و میگه بهم روش وایسَم خیلی این بازی رو دوسش دارم.
  فیزیوتراپی رو کمتر میرم چند هفته یه بار رو یه تخت میخوابم و یه چیزایی به پاهام وصل میکنن، قلقلکم میاد، خاله فیزیوتراپی منو خیلی دوس داره بهم میگه دخترم و بهم شکلات میده.
  راستی همیشه دوس دارم زود سه شنبه بشه و با دوستانم بریم کلاس نقاشی، یه خاله که خیلی خوبه میاد به ما نقاشی یاد میده و با هم کلی نقاشی میکشیم. هر کی هر چیزی بلده میکشه. من خودم یه عالمه نقاشی بَلَدم، خاله مریم خیلی هاشو یادم داده، مثه درخت ماشین، گل، عروس و دوماد و کلی نقاشی های قشنگ دیگه.

  من اسمم امینه. هشت سالمه. مامانم میگه من  فلج مغزی هستم. اون میگه وقتی دنیا اومدم سالم بودم، بعدش تب و لرز کردم. من نمی تونم خوب راه برم و خوب حرف بزنم.   
  بعضی وقتا با امیر علی دوستم میرم بازی اما من نمی تونَم مثه اون دوچرخه سواری کنم؛ مثل اون نقاشی بکشم. مامانم میگه اگه برَم کاردرمانی بهتر میشم. هر روز بعدِ مدرسه با مامانم سوار اتوبوس می شیم، میریم انجمن، اونجا خیلی دورِه اما خوبه و خیلی دوسش دارم.
  خاله ها تو انجمن دوسَم دارن بغلم می کنُن بوسم می کنن، هدیه میدن بهم. تو انجمن با عمو بازی می کنم، می رم تو سبد توپا خیلی کیف می ده. من هر روز با خاله ها پازل درست می کنم، برام مانع میزاره از رو مانع می پرم بعضی وقتا دست و پاهامو می کشه، خیلی درد داره. مامانم میگه تو مرد شجاع آینده ای من نمی دونم آینده یعنی چی؟
  یه دوست دارم اونجا اسمش متینه. مامان اون می گه پسرم دیستروفی عضلانی داره. اون روی یه صندلی چرخدار میاد مامانش میگه اول با پاهای خودش رفت مدرسه. وقتی بزرگتر شد نتونست از پله ها بالا بره بعدش پاهاشو کشید الان دیگه راه نمی ره حتی دستاشم نمی تونه تکون بده حالا میاد کاردرمانی حالش بهتر بشه.
  یکی از دوستای دیگه م اسمش حسینه وقتی بچه بوده تصادف کرده. باباش میگه نمی تونست مشقاشو خوب بنویسه اما خیلی وقته میاد انجمن دیگه داره خوب میشه. منم دوس دارم خوب بشم.
  علی رضا هم میاد انجمن، ما با هم دوست هستیم. اون وقتی میاد پاهاشو در میاره میذاره کنارش. با یه پیر مرده میاد میگه بابا بزرگمه، باباشو تا حالا ندیده اینا رو یه روز یواشکی بهم گفت.
  یه دخترس موهاشو بالا سرش می بنده پیرهن بنفش می پوشه یه چیزی تو گوشش میزاره می ره تو اتاق بغل، خاله براش یه شمع میزاره میگه فوت کن. از مامانم پرسیدم تولدشه! پس چرا کیک نداره؟ تنهایی تولد می گیره؟ مامانم میگه نه داره تمرین میکنه فوت کنه اون نمی تونه صحبت کنه شب که میشه موقع خواب دعا می کنم همه ی بچه ها خوب بشن.

  کفـش پاشنه بلند
  من دلم یه جفت کفش پاشنه بلند صورتی میخواد که برق بزنه! مثل کفش های سیندرلا. که وقتی می پوشم قدم بلند بشه! وقتی راه میرم تق تق صدا بده! نمیدونم مامانم میتونه یه روزی برام از اون کفش ها بخره یا نه؟ تازه اگر هم بتونه من الان نمیتونم بپوشم شون...
  آخه من هنوز نمیتونم راه برم. ولی مامانم میگه غصه نخور! تا چند وقت دیگه بالاخره میتونی راه بری. به شرطی که موقعی که میریم کاردرمانی همه ورزش هاتو انجام بدی، هی بهانه نگیری، توی کاردرمانی به حرف خاله ها و عموها گوش کنی و همه ورزش هاتو خوب خوب انجام بدی. اگه تو خونه هم موقعی که میخوام اسپیلنت هاتو پات کنم جیغ و داد راه نندازی. یعنی مامانم میگه اگه بچه خوبی باشی اون وقت پاهات خوب میشه و میتونی راه بری. من الان فقط میتونم دستم و به دیوار بگیرم و وایستم. تازه مامان جون میگه قبل اینکه برم کاردرمانی نه میتونستم وایستم نه میتونستم بنشینم. چون بچه خوبی بودم و ورزش کردم حالا خوب شدم. ولی باید خیلی زیادتر از الان خوب بشم تا بتونم راه برم...

  خدایا کمک کن من پاهام خوب بشه! بعدش هم به مامانم پول بده تا برام خوشگل ترین کفش پاشنه بلند دنیا رو بخره.

  علــی کوچولو

  « یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، زیر آسمان آبی خدا، توی این شهر شلوغ، توی این شهر پر از ساختمون های قشنگ، شهر پر از پارک و درخت، پارک های پر از تاب و سرسره و الاکلنگ . . . یه پسری بود به اسم علی، کوچولو و تپل مپلی، با لپ های گل گلی و موهای کاکل زری . . . که یه گوشه ای از این شهر شلوغ و پلوغ، با مامان و باباش زندگی می کردند.
  اما پسر کوچولوی قصه ما هیچ وقت نمی تونست بره پارک وسوار الاکلنگ و سرسره بشه. آخه میدونید؟ علی کوچولو نمی تونست راه بره . . . و بزرگ ترین آرزوش این بود که یه روزی از روی صندلی چرخ دار بلند بشه و با بقیه بچه ها بازی کنه... »

  حالا شما قلم به دست بگیرید و این قصه رو تموم کنید. چه طوری ادامه اش می دید؟
  علی رو می برید کلینیک توانبخشی؟ می برید کاردرمانی؟ فیزیوتراپی؟ میبرید که برای پاهاش اورتز و پروتز بسازند؟ کفش طبی بدوزند؟
  از این قصه نترس! دست به کار شو و ادامه اش رو بنویس! قول میدم که میتونی طوری قصه رو تموم کنی که آخر داستان علی رو به آرزوش برسونی...

   

 • خانواده


  یکی از مسائل و مشکلات جامعه امروز که اقشار مختلف جامعه با آن درگیر هستند مسائل و مشکلات اقتصادی و نداشتن امکانات مناسب برای اشتغال زایی می باشد، از طرف دیگر این مشکلات در افراد و خانواده هایی که مهارت کافی برای اشتغال در حرفه های مختلف ندارند بیشتر به چشم می خورد از این رو انجمن توانیاب به عنوان یک نهاد ارائه کننده ی خدمات اجتماعی، فرصتی مناسب جهت حرفه آموزی مادران کودکان توانیاب فراهم نموده است.
  از آن جایی که ضروری ترین عامل در به کارگیری نیروی انسانی در کارگاه ها، داشتن مهارت های حرفه ای می باشد این انجمن از تاریخ 1 خرداد سال 92 کارگاهی با عنوان کارگاه حرفه آموزی با محوریت آموزش خیاطی و بافتنی فعالیت خود را آغاز نمود.

  هدف اصلی این کارگاه آموزشی، خوداتکایی زنان و کمک آنها در فراهم کردن مخارج زندگی کودکان معلول خود می باشد.
  دستیابی به این هدف نیاز به گذراندن دوره های حرفه آموزی مددجویان دارد، لازم به ذکر است که پس از تکمیل دوره های آموزشی، مددجویان با خریداری چرخ های صنعتی و ایجاد امکاناتی از طرف مؤسسه برای این افراد (تهیه ابزارهای لازم)، به اشتغال و از آن مهمتر خود اتکایی میرسند.

  از آن جایی که ضروری ترین عامل در به کارگیری نیروی انسانی در کارگاه ها، داشتن مهارت های حرفه ای می باشد این انجمن از تاریخ 1 خرداد سال 92 کارگاهی با عنوان کارگاه حرفه آموزی با محوریت آموزش خیاطی و بافتنی فعالیت خود را آغاز نمود.
  هدف اصلی این کارگاه آموزشی، خوداتکایی زنان و کمک آنها در فراهم کردن مخارج زندگی کودکان معلول خود می باشد
  .

  دستیابی به این هدف نیاز به گذراندن دوره های حرفه آموزی مددجویان دارد، لازم به ذکر است که پس از تکمیل دوره های آموزشی، مددجویان با خریداری چرخ های صنعتی و ایجاد امکاناتی از طرف مؤسسه برای این افراد ( تهیه ابزارهای لازم)، به اشتغال و از آن مهمتر خود اتکایی میرسند.

 • کمک های نقدی و غیر نقدی

   
  نیکو کار گرامی، جهت همگام شدن با انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توانیاب و همیاری ما در زمینه حمایت از مدد جویان تحت پوشش انجمن میتوانید کمک های نقدی خود را به شماره حساب های:
   
  انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی
  بانک ملی - شعبه امیر آباد - کد 128 - شماره سیبای 0105669659000
  شماره کارت انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی : 2408-9951-9918-6037
   
  انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توانیاب
  بانک پاسارگاد - شعبه کاوه - کد 298 - شماره شبا: IR 190570029881012266400101
  شماره کارت انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توانیاب: 8460-0005-2919-5022
  شماره حساب انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توانیاب: 1-12266400-8100-298

   
  انجمن احیاء ارزش ها (کمک به زلزله زدگان)
  بانک ملی - شعبه امیر آباد - کد 128 - شماره سیبای 0105669672002
   
  واریز نمائید و کمک های غیر نقدی خود را با هماهنگی قبلی با بخش روابط عمومی برای انجمن ارسال نمائید.
  امید است با همکاری شما عزیزان، شادی و امید به زندگی را به خانواده های تحت پوشش انجمن برگردانیم.

   
   
 • داوطلبین

  انجمن‏ " توانیاب " به همت پاکِ دوستداران مقام شامخ / والای انسانی، فارغ از هرگونه زرق و برق دنیوی به سامان‏دهی گروه داوطلبان پرداخته است؛ داوطلبانی که بدون هیچگونه چشمداشت به این مهم نائل شده‏اند که بودن در کنار کودکان توانیاب، فرصتی است در اصل برای بیداری و تعالی وجدان انسانی و سعادت بهره مندی از این فرصت‏ها تنها شامل پاک دلان می‏شود ولا غیر...

   

  فعالیت داوطلبانه با میل و اراد‌ه‌ی اشخاص به صورت خودجوش صورت می‌گیرد و تمایلات شخصی، اصل بنیادین هر فعالیت داوطلبانه است.

   

  این معیار باعث متمایز شدن فعالیت‌های داوطلبانة اصیل از فعالیت‌هایی که جبر خارجی باعث انجام آنها است؛ گرچه واژه‌ی «کار داوطلبانه» به هرگونه فعالیت در زمینه‌های متفاوتی از قبیل درمان و سلامت، هنر، فرهنگ و سرگرمی، خدمات اجتماعی، ورزش، آموزش، محیط زیست و …اطلاق می‌گردد که در ازای انجام آن، دستمزدی از کارفرما دریافت نشود و در ظاهر سود و نفع فعالیت داوطلبانه به شخص دیگری غیر از داوطلب (یعنی فرد مدد جو) می‌رسد؛ اما در انجمن توانیاب این فعالیت انسانی اینگونه تعریف شده است که من هستم که نیاز به یاری رساندن و دوست داشته شدن را دارم و من در اصل به نیاز انسانی خودم پاسخ می‏دهم تا این که در حق فرد دیگری لطفی کنم. در ایران نیز از سالیان دور به دلایل و اشکال مختلف، فعالیت‏های داوطلبانه به شکل گروهی و یا فردی مرسوم بوده است. سنت احسان، تعاون و آیین جوانمردی را می‌توان یکی از مهمترین، شناخته شده ترین و گسترده ترین اشکال فعالیت‌های داوطلبانه یاری رسان در گذشته ایران زمین برشمرد.

   

  کسانی که دغدغه انسان بودن دارند؛ در راستای ایفای نقش انسانی و اجتماعیشان در جهت کمک به کاهش آسیب‏ها با در اختیار نهادن وقت و تخصص خود، "انجمن توانیاب " را همیاری میکنند.
   

  حیطه هایی که در برگیرنده خدمات مددکاری، روان شناسی، طراحی و گرافیک خبرنگاری / نویسندگی میشوند بخشی از فعالیت‏هایی به شمار می روند که افراد داوطلب می توانند به انجمن توانیاب ارائه دهند؛ هر فردی بنا به تخصص و علاقه ای که دارد می تواند در فعالیت های داوطلبانه شرکت داشته باشد محدودیتی در مورد فعالیت ها وجود ندارد خواه فردی توانایی فعالیت در زمینه علمی را داشته باشد خواه در زمینه فنی خواه در زمینه حمل نقل همه از جمله مواردی محسوب میشوند که علاوه بر این از جمله نیازمندی های سازمان به شمار میروند منجر به آشنایی هرچه بیشتر افراد با سازمان و مددجویان می گردد.

   

   ما این باور هستیم که هر یک نفری که با واقعیت معلولیت جسمانی و اجتماعی آشنا میشود، حتی اگر به مجموعه همکاران و حامیان انجمن حمایت از کودکان توانیاب نپیوندد، خود میتواند در نقش پیام رسانی عمل کند که دیگر افراد جامعه را با ضرورت توانبخشی بهنگام قدمی بزرگ در جهت حمایت از آنان و جلوگیری از گسترش رو به تزاید آن در خفا بردارد.

   

 • چارت سازمانی

 • خدمات توانبخشی

  انجمن غیر انتفاعی، غیر دولتی توان یاب با هدف ارتقای توانمندی های جسمی، ذهنی و اجتماعی کودکان توان یاب جسمی حرکتی در سال 1387 اقدام به راه اندازی بخش توانبخشی نمود.

  به همین منظور انجمن با دانشگاه های پزشکی و توانبخشی برتر کشور که سابقه طولانی در آموزش و تربیت نیروهای توانبخشی دارند ارتباط مثبت برقرار نموده و فعالیت های علمی را سرلوحه کار خود قرار داد.

  در انجمن توان یاب خدمات توانبخشی کاردرمانی، گفتار درمانی، فیزیوتراپی، بازی درمانی و هنر درمانی به صورت کاملا رایگان به کودکان ارائه می شود.

   


  حرفه کاردرمانی با استفاده از فعالیت های هدفمند درصدد جلوگیری از بروز و تشدید ناتوانی، حفظ سلامتی و ایجاد حداکثر استقلال افرادی است که به نوعی دچار آسیب جسمی، ذهنی یا روانی هستند. بخش کاردرمانی انجمن به زودی به تمامی دستگاه و ابزارهای لازم برای ارائه خدمات کاملا حرفه ای و تخصصی مجهز شد و به صورت مستمر و در تمامی یام سال کاردرمانگرهای حرفه ای زیر نظر اساتید دانشگاه هایی همچون دانشگاه تهران، شهید بهشتی، علوم بهزیستی و .... به کودکان دارای معلولیت جسمی حرکتی زیر 16 سال سرویس می دهند.

  خدماتی که در بخش کاردرمانی انجمن به کودکان داده می شود شامل ارزیابی بیماری و اختلال، ارائه خدمات درمانی و توانبخشی و همچنین مشاوره به کودکان و خانواده های آنان می باشد. به صورت کاملا اجمالی می توان به آموزش مهارتهای زندگی روزمره، ایجاد و توسعۀ مهارتهای درکی، حرکتی و عملکرد یکپارچگی حس، توسعۀ مهارتهای بازی و پیش حرفه‌ای و تواناییهای اوقات فراغت، تفسیر آزمون ها مثل ارزیابی قدرت عضلانی، ارزیابی دامنۀ حرکتی و نیز هماهنگی متقابل کودک و محیط و ... می توان اشاره کرد. 

  انجمن توان یاب برای بهبود وضعیت گفتاری و رفع اختلالات گفتاری کودکان گفتار درمانگران حرفه ای را به خدمت گرفته است.
  کودکان دارای انواع مختلف مشکلات و اختلالات گفتاری به انجمن توان یاب مراجعه می کنند که می توان به لکنت، اختلالات تولید (اختلال در تلفظ صداها)، اختلالات صوتی، تاخیر در رشد گفتار و زبان، اختلالات گفتاری ناشی از فلج مغزی، کم شنوایی، سکته های مغزی و ... اشاره نمود.

  هر گفتار درمانگر در کابین درمانی مختص خود به ارائه خدمات درمانی می پردازد. در این زمینه درمانگران به خانواده کودکان آموزش هایی ارائه میدهند تا در منزل با فرزند خود تمرین نموده و پیشرفت بهتری حاصل شود. 

  یکی دیگر از بخش های کاملا پویای انجمن توان یاب بخش فیزیوتراپی می باشد. فیزیوتراپی یکی از حرفه های قدیمی رشته های توانبخشی است و از دو بخش فیزیو به مفهوم عوامل فیزیکی و تراپی به معنای درمان تشکیل شده است.
  فیزیوتراپی در واقع همان طب فیزیکی است و بر خلاف رشته های دیگر طب که از داروها و مواد شیمیائی برای درمان بیمار استفاده می کند از عوامل فیزیکی و مکانیکی جهت درمان نیاز نیازمندان بهره می برند. فیزیوتراپیست‌ با استفاده‌ از یک‌ سری‌ وسایل‌ مثل‌ ابزارهای‌ الکترونیکی‌ و حرکات‌ ورزشی‌ در جهت‌ رفع‌ معلولیت‌ و افزایش‌ کارآیی‌ عضلات‌ و اعصاب‌ تلاش‌ می‌کند. در این حرفه از روش های متفاوتی جهت بهبود وضعیت عضلانی، حرکتی کودکان استفاده می شود.

  مهمترین عوامل فیزیکی و مکانیکی، تکنیک ها و روش ها در درمان توسط فیزیوتراپیست ها عبارتند از جریان های الکتریکی با فرکانس پایین (مانند تنس، فارادیک و اینترفرنشیال)، عوامل الکترومغناطیسی (مانند مادون قرمز، ماورای بنفش، لیزر و دیاترمی)، امواج ماورای صوتی، ماساژ، حرکات مفصلی، کشش، تمرینات طبی و .... نام برد.

  بعد از گذشت چند سال از راه اندازی بخش توانبخشی، مدیریت انجمن توان یاب بعد از مطالعات فراوان و مشورت با افراد متخصص و کارشناسان برجسته ی حوزه کودکان به این نتیجه رسیدند که هنر درمانی از مهم ترین اقداماتی است که می تواند به بهبود وضعیت درمانی، گستره و شدت بازگشت توانایی هایشان و همچنین ارتقاء مهارت های روزمره و اجتماعی کودکان توان یاب منجر شود.

  لذا با به خدمت گرفتن افرادی که در این حرفه تخصص و تجربه لازم را داشتند توانست از دستاوردهای بی نظیر هنر درمانی بهره مند شود و پیشرفت های فراوان و سریعی را در کودکان توان یاب شاهد باشند و خوشبختانه با استقبال بی نظیر خانواده ها روبه رو شده است. 

  یکی از مهم ترین روش های هنر درمانی، بازی درمانی می باشد.
  در این روش درمانی، بازی به عنوان مهم ترین فعالیت کودک، محور درمان قرار می گیرد. بازی درمانگران انجمن توان یاب، انواع مختلف بازی ها را از جمله بازی های تقلیدی، جسمی حرکتی، آموزشی، بازی های باقاعده، اکتشافی و .... را با کودکان دارای معلولیت جسمی حرکتی اجرا می کنند.

  بازی درمانی روشی است که در آن کودکان می توانند مسائل خود را به دست خویش حل کنند. همچنین به کودک اجازه می دهد تا جهان را در مقیاس کوچک تر با دستان خود بسازد و تحت نفوذ درآورد.
  بازی درمانگران انجمن توان یاب، در محیطی شاد و با در اختیار داشتن امکانات بازی درمانی و اسباب بازی های متنوع لحظات شاد و آموزنده ای را برای کودکان بوجود می آورند. در خلال این جلسات مهارت های جسمی حرکتی، اجتماعی و بین فردی به کودکان توان یاب آموزش داده شود. 

 • حمایت مالی از کودک

  امروزه سرمایه گذاری در راه تأمین بهداشت، توانبخشی، آموزش و رفاه کودکانی که با ایدز متولد شده اند و یا دچار معلولیت جسمی - حرکتی هستند؛ دیگر هزینه محسوب نمی شود، بلکه یک سرمایه گذاری بهنگام، پربازده و بشردوستانه خواهد بود. زیرا این­گونه کودکان، از نظر روحی و روانی بسیار مضطرب هستند، کمتر به آموزش و تحصیل دسترسی دارند، عموماً از مراقبت های بهداشتی اولیه محرومند. از این رو صدای آنان کمتر به گوش می رسد...  

  فعالیت های توان یاب:

   
  • توانبخشی شامل: کاردرمانی، فیزیوتراپی، گفتاردرمانی، درمان با هنر و بازی و ... برای کودکان معلول جسمی - حرکتی غیرذهنی از بدو تولد تا 16 سالگی به طور رایگان
  • مشاوره فردی و گروهی برای راهنمایی و کمک به خانواده این کودکان
  • سفر زیارتی - تفریحی مادران صاحب فرزند معلول جسمی - حرکتی به همراه فرزندانشان به مشهد مقدس (همه ساله در تعطیلات تابستان)
  • برگزاری جلسات آموزشی برای خانواده ها با موضوعات مختلف از جمله: اهمیت بازی برای کودکان، ریشه یابی ناهنجاری های رفتاری در کودکان، شناخت هویت جنسی برای کودکان، پذیرش کودک معلول و برخورد خوش بینانه با کودک معلول و ... 
  • همکاری با نهادهای دولتی و بین الملی به منظور اجرایی کردن هرچه بهتر قوانین داخلی و پیوستن به معاهدات بین الملی در جهت بهبود شرایط توان یابان
  • حمایت های مالی از کودکان معلول در زمینه تهیه دارو، وسایل کمک حرکتی، لوازم التحریر، مواد غذایی و ...  
  از آن جایی که اولین روش توانمندسازی و ارتقاء سلامت روان در افراد معلول، لزوم بهره گیری حداکثری از باقی مانده توانمندیهای جسمی آنان می باشد و از طرفی جهت تأثیرگذاری بهنگام انجام خدمات توانبخشی، مباحثی چون مناسب سازی اماکن - تهیه ابزارهای مناسب توانبخشی قطعا" در این حیطه مهم و سرنوشت ساز تلقی می شوند، از این رو انجمن توان یاب، ضمن ارائه خدمات صد در صد رایگان توانبخشی به کودکان، در خصوص کودکانی که در زمینه تهیه وسایل کمک حرکتی، دارو و ... نیاز به حمایت مالی دارند، پس از  انجام بازدید از منزل کودک و احراز نیاز وی، به یاری کودک و خانواده اش می پردازد.  
 • خرید آثار هنری به نفع کودکان

  نگارخانه آشیانه مهر:

  انجمن های توان یاب و احیاء ارزش ها به منظور گسترش دامنه خدمات صد در صد رایگان خود در سال 1388 موفق به جلب حمایت جمع کثیری از نیکوکاران جامعه هنرهای تجسمی کشور گردید و نزدیک به 500 هنرمند شناخته شده کشور در رشته های نقاشی، خویش نویسی، عکاسی، مجسمه سازی اقدام به اهداء آثار بسیار نفیس و با ارزش هنری خود به انجمن نمودند تا با به نمایش گذاشتن این آثار به نفع کودکان یتیم ایدز و کودکان دارای محدودیت جسمی - حرکتی امکان خدمت رسانی به آنان و همچنین آشناسازی آحاد جامعه به ویژه بازدید کنندگان از نگارخانه آشیانه مهر در خصوص لزوم حمایت های اجتماعی از زنان و کودکان در معرض آسیب فراهم آید.

  در همین راستا، به کمک هنرمندان، کارت پستال هایی طراحی گردید، که به مناسبت اعیاد ملی، مذهبی و مناسبت های تقویمی از جمله: عید نوروز، روز کارگر، معلم، پزشک، داوطلب و ... به  نفع کودکان یتیم ایدز و معلول جسمی - حرکتی به مراکز مختلف ارائه می گردد.


  همچنین می توانید برای خرید و سفارش تابلو عکس های نقاشان خوب و بنام کشور که به گالری انجمن اهدا شده و به شکل کارت تبریک (پستال) تهیه گردیده است روی لینک زیر کلیک کنید و فایل تصویری کارت ها را مشاهده نمایید.

  دانلود کاتالوگ کارت تبریک ها

  سایت گالری آشیانه مهر
   
 • مدیریت  خسرو منصوريان

  در سال 1320/03/23 در تهران متولد شد و مدرک کارشناسی خود را در رشته مددکاري اجتماعي اخذ نموه است.
  • مؤسس، عضو هيات امناء انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توان یاب و انجمن حمايت و ياري آسيب ديدگان اجتماعي (احياء ارزشها)، اخذ مقام مشورتی اکوسوک سازمان ملل متحد و همکاری مستقیم با دفتر ژنو و نیویورک

  • مؤسس شعبه انجمن حمايت و ياري آسيب ديدگان اجتماعي (احياء ارزش ها)، (NGO) بم 1382، کرج 1391، شیراز 1392، تبریز 1392، کرمان 1392، مشهد 1392

  • تأسیس گروه مادران حامی سلامت و برقراری جلسات مستمر در روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت 9:00 الی 12:00

  • مدیر و سخنران تیم های اطلاع رسانی در خصوص آسیب های اجتماعی به ویژه با تمرکز بر موضوع اچ آی وی/ ایدز با حضور مادران حامی سلامت ( زنانی که همسران خود را در اثر ابتلاء به بیماری ایدز از دست داده و صاحب فرزند یتیم ایدز می باشند ) در:
   
  • الف - دانشگاه های: شهید بهشتی، تهران، آزاد، الزهرا و ...
  • ب- کارخانجات: سایپا دیزل، سایپا، پارس خودرو، مگاموتور و..
  • ج- پادگان های: امام حسین، امام علی و ..
  • د- انجمن ترویج علم - شهرداری مناطق و نواحی، خانه های سلامت، فرهنگسراها، کنگره های دندانپزشکی، انجمن دندانپزشکان، کمیته امداد امام خمینی، انجمن جامعه شناسی، همایش گروه دندانپزشکی با عنوان سلوک با بیماران مبتلا به ایدز و هپاتیت در دندانپزشکی، برگزاری کارگاه ایدز و رسانه برای رانندگان تاکسی ویژه فرودگاه های کشور، شرکت تعاونی تاکسیرانی بانوان، رانندگان پایانه مسافربری ساخت فیلم و کلیپ اطلاع رسانی در خصوص ایدز طرح موضوع اچ ای وی/ ایدز در محضر مراجع تقلید و اخذ استفتاهای ذیربط در خصوص چالش ها و محدودیت های موجود سخنرانی و اطلاع رسانی در خصوص ایدز در مدارس، مساجد، پیش خطبه نماز جمعه و ... اطلاع رسانی ایدز در بیمارستانهای شرکت نفت و لاله برای دندانپزشکان و کارشناسان مراکز بهداشتی و ...مؤسس و مديرعامل مجتمع آموزشي - نيکوکاري توان يابان مشهد، ارائه دهنده آموزش هاي فني - حرفه اي منجر به اشتغال و خدمات توانبخشي رايگان به معلولين جسمي - حرکتی 1377، مؤسس مجتمع آموزشي نيکوکاري توان يابان يزد 1367

  • عضو هيات امناء، مديره و مدير عامل مجتمع آموزشي نيکوکاري رعد تهران (NGO)

  • مؤسس و عضو تیم مشاوران خط HOTLINE (احیاء)، 1381

  • مؤسس و مدير اولين مهد کودک مدرن در تهران (آشيانه کودک) 1349 تا 1359

  • معاون امور اجتماعي و رفاه شهرداري تهران و مدير عامل سازمان تربيتي شهر تهران 1357 تا 1359

  • مدیر تیم تحقيقاتي مسائل رواني، اجتماعي دانشجويان دانشگاه تهران 1350

  • بنيانگذار اداره مددکاري اجتماعي در دانشگاه تهران (امور دانشجویی ) 1349

  • کارشناس مددکاري در دادگاه هاي حمايت از خانواده و انجمن حمایت از زندانيان، دادگاه های اطفال، 1348 - 1347

  • عضو تیم تحقيقات روسپيگري در شهر تهران 1347

  فعاليت ها و همکاری با ديگر سازمان ها:
  • همکاري با آژانس هاي بين المللي مانند: UN، UNDP، UNHCR، UNAIDS، UNICEF و...
  • اجراي پروژه توانمندسازي زنان پناهنده افغاني و عراقي با همکاري کميسارياي عالي پناهندگان
  • شرکت در جلسات و کنفرانس هاي بين المللي، منطقه اي، ملي و محلي
  • برگزاري سمپوزيوم، سمينار، کارگاه آموزشي و کنفرانس هاي مختلف در زمينه دختران درمعرض آسيب، اعتياد، فحشاء، آزارهاي جنسي کودکان، کودکان معارض قانون، همسر آزاري، خشونت بر عليه زنان و ...

  آدرس: ميدان انقلاب - ابتداي کارگر شمالي - بين چهارراه فرصت و نصرت - کوچه شهید جعفرزادگان - پلاک 2
  تلفن: 66935533 - 66935537 - 66921372
  فکس: 66935124
  موبايل: 09123807806
  ايميل:  khehya@yahoo.com
   
     محمود اولیائی
  رئیس هیأت مدیره

  متولد 30 شهریور 1348 می باشد و دارای مدرک دکترا در رشته تحلیل سیستم از دانشگاه تکنولوژی مالزی می باشد.
  فعالیتهای ایشان شامل:

  • مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور کاین
  • مشاور طرح ریزی و اجرای روشها و سیستمهای نوین مدیریت
  • عضو كميته داوري اولين دوره جايزه تعالي مشاوره مديريت ايران
  • عضو هیئت مدیره انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران
  • نایب رئیس و عضو هیئت مدیره انجمن مشاوران مدیریت ایران می باشد.

  همچنین وی از سال 1387 با انجمن احیاء ارزشها و توان یاب آشنا گردید و هم اکنون به عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن توان یاب در این مرکز مشارکت فعال و داوطلبانه دارد.
   
  یحیی سخنگوئی
  نایب رئیس هیأت مدیره

  1339/01/09 در سلماس متولد شد و مدرک دكتراي تخصصي فيزيوتراپي خود را از دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي اخذ نموده است.

  سوابق پژوهشی ایشان عبارتند از:

  1. مطالعه تاثیر زانوبند نئوپرنی بر حسن وضعیت زانو در بیماران با لیگامان کروشیت قدامی بازسازی شده
  2. نقش لیزر کم توان در مقایسه با درمان های متداول در سندرم تونل مچ دستی جانبازان با ضایعات نخاعی پاراپلژیک
  3. مقایسه تاثیر سه روش تمرینی ایزوتونیک، ایزومتریک و ترکیبی بر درصد چربی زیر پوستی دانشجویان پسر غیر ورزشکار
  4. بررسی تاثیر حرکات اصلاحی بر اتساع قفسه سینه در دختران کیفوتیک 15- 11 ساله
  5. فیزیوتراپی در بی اختیاری
  6. بررسی فراوانی آسیب های ورزشی در ورزشکاران جانباز و معلول شرکت کننده در جشنواره میلاد کوثر
  7. پایه و اساس تئوریکال مفهوم  SEAS
  8. تاثیر تمرین در دوران بارداری   Maternal Exercise
  9. بررسی تاثیر تمرین موضعی ایزومتریک، بر درصد چربی زیر پوستی
  10. تاثیر استفاده از شیوه درمانی (کفی طبی و حرکات اصلاحی) بر برخی از عوامل آمادگی حرکتی در دختران 10 تا 12 سال دارای صافی کف پا
  11. بررسی اثر آب درمانی بر برخی پارامترهای منتخب مربوط به کیفوز در دختران کیفوتیک
  12. اندازه گیری زاویه کوادریسپس توسط روش جدید و مقایسه آن با روش متداول گونیامتری و روش مرجع رادیوگرافی در مردان سالم
  13. اثر صافی کف پا بر الگوی فعالیت عضلانی اندام تحتانی و ویژگی های فشار کف پایی هنگام راه رفتن
  14. نقش فعالیت ورزشی هوازی بر شاخص عملکرد سلول های بتا در مردان چاق بزرگسال


  سوابق اجرایی ایشان عبارتند از:

  1. معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور
  2. رئیس اولین کنگره ملی توانبخشی مبتنی بر خانواده
  3. دبیر کار گروه سلامت سازمان بهزیستی کشور
  4. عضو شورای پژوهشی سازمان بهزیستی کشور
  5. عضو شورای آموزش و پژوهش فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین
  6. مدیر واحد کلاس بندی ستاد بازیهای پارالمپیک آسیایی 2010 گوانجو
  7. عضو کمیته علمی چهارمین کنگره ملی ضایعات نخاعی و نخستین جشنواره حمایت طلبی و پیشگیری از ضایعات نخاعی
  8. عضو هیئت رئیسه دهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران
  9. عضو هیئت رئیسه، عضو کمیته علمی و سخنران افتتاحیه یازدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران
  10. سردبیر مجله انجمن فیزیوتراپی ایران
  11. هیات رئیسه و عضو کمیته علمی اولین همایش سراسری توانبخشی عصبی ایران
  12. عضو کمیته جذب پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
  13. مسئول کلاسبندی پزشکی کمیته ملی پارالمپیک
  14. مدیر علمی کارگاه حرکات اصلاحی

   
  علی سلطان زاده
  خزانه دار

  1324/09/03 در تهران متولد شد و مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف اخذ نمود. وی سهامدار شرکت مهندسین مشاور صنعتی رعدان می باشد و از سال 1363 تا 1385 عضو هیأت مدیره مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد می باشد، همچنین از سال 1386 تاکنون مدیر عامل موسسه نیکوکاری رعد الغدیر بوده است.

   


   

  تهمینه یگانه آسیابی
  عضو علی البدل و مدیر عامل

  1344/06/02 در بروجرد متولد شد و مدرک کارشناسی خود را در رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه اسلامی واحد تهران جنوب اخذ نموده است. 20 سال مدیر مالی و اداری شرکت های مهندسین مشاورین رعدان، ایراتم و کاوشیار بود و از سال 1387 تاکنون به صورت داوطلب در سمت مدیر عامل انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توانیاب و مدیر مالی دو انجمن احیاء ارزشها و توانیاب فعالیت می نماید.
      

  شهریار حکیمی
  عضو علی البدل

  1343/02/28 در تهران متولد شد و پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد و فلسفه از دانشگاه جورج تاون، دکترای خود را در رشته حقوق شرکتها از همان دانشگاه دریافت نمود. وی تاکنون عضویت كانون وكلای واشنگتن دي سي ١٩٩١ و وکالت بين المللي شركتها و سرمايه گذاري را برعهده داشت. همچنین از سال 1392 متولی قانونی موسسه خیریه حکیمی را بر عهده دارد، علاوه بر فعالیت دراین خیریه، از سال 1375 در انجمن توان یاب و احیاء ارزشها به عنوان داوطلب، فعالیتهایی بس ارزنده ارائه نمود و هم اکنون در سمت عضو علی البدل در این انجمن مشارکت فعال دارد.

   


   

 • کاردرمانی


  حرفه کاردرمانی با استفاده از فعالیت های هدفمند درصدد جلوگیری از بروز و تشدید ناتوانی، حفظ سلامتی و ایجاد حداکثر استقلال افرادی است که به نوعی دچار آسیب جسمی، ذهنی یا روانی هستند. بخش کاردرمانی انجمن به زودی به تمامی دستگاه و ابزارهای لازم برای ارائه خدمات کاملا حرفه ای و تخصصی مجهز شد و به صورت مستمر و در تمامی یام سال کاردرمانگرهای حرفه ای زیر نظر اساتید دانشگاه هایی همچون دانشگاه تهران، شهید بهشتی، علوم بهزیستی و .... به کودکان دارای معلولیت جسمی حرکتی زیر 16 سال سرویس می دهند

  خدماتی که در بخش کاردرمانی انجمن به کودکان داده می شود شامل ارزیابی بیماری و اختلال، ارائه خدمات درمانی و توانبخشی و همچنین مشاوره به کودکان و خانواده های آنان می باشد. به صورت کاملا اجمالی می توان به آموزش مهارتهای زندگی روزمره، ایجاد و توسعۀ مهارتهای درکی، حرکتی و عملکرد یکپارچگی حس، توسعۀ مهارتهای بازی و پیش حرفه‌ای و تواناییهای اوقات فراغت، تفسیر آزمون ها مثل ارزیابی قدرت عضلانی، ارزیابی دامنۀ حرکتی و نیز هماهنگی متقابل کودک و محیط و ... می توان اشاره کرد. 

   

 • گفتار درمانی

   

  انجمن توان یاب برای بهبود وضعیت گفتاری و رفع اختلالات گفتاری کودکان گفتار درمانگران حرفه ای را به خدمت گرفته است.
  کودکان دارای انواع مختلف مشکلات و اختلالات گفتاری به انجمن توان یاب مراجعه می کنند که می توان به لکنت، اختلالات تولید (اختلال در تلفظ صداها)، اختلالات صوتی، تاخیر در رشد گفتار و زبان، اختلالات گفتاری ناشی از فلج مغزی، کم شنوایی، سکته های مغزی و ... اشاره نمود.

  هر گفتار درمانگر در کابین درمانی مختص خود به ارائه خدمات درمانی می پردازد. در این زمینه درمانگران به خانواده کودکان آموزش هایی ارائه میدهند تا در منزل با فرزند خود تمرین نموده و پیشرفت بهتری حاصل شود. 

 • هنردرمانی_بازی درمانی


  کلاس های  هنردرمانی و بازی درمانی کلینیک توانبخشی انجمن حمایت از کودکان توانیاب

  هنر درمانی از مهم ترین اقداماتی است که می تواند به بهبود وضعیت درمانی، گستره و شدت بازگشت توانایی هایشان و همچنین ارتقاء مهارت های روزمره و اجتماعی کودکان توان یاب منجر شود
  لذا با به خدمت گرفتن افرادی که در این حرفه تخصص و تجربه لازم را داشتند توانست از دستاوردهای بی نظیر هنر درمانی بهره مند شود و پیشرفت های فراوان و سریعی را در کودکان توان یاب شاهد باشند و خوشبختانه با استقبال بی نظیر خانواده ها روبه رو شده است.
  یکی از مهم ترین روش های هنر درمانی، بازی درمانی می باشد.
  در این روش درمانی، بازی به عنوان مهم ترین فعالیت کودک، محور درمان قرار می گیرد. بازی درمانگران انجمن توان یاب، انواع مختلف بازی ها را از جمله بازی های تقلیدی، جسمی حرکتی، آموزشی، بازی های باقاعده، اکتشافی و .... را با کودکان دارای معلولیت جسمی حرکتی اجرا می کنند.
  بازی درمانی روشی است که در آن کودکان می توانند مسائل خود را به دست خویش حل کنند. همچنین به کودک اجازه می دهد تا جهان را در مقیاس کوچک تر با دستان خود بسازد و تحت نفوذ درآورد.
  بازی درمانگران انجمن توان یاب، در محیطی شاد و با در اختیار داشتن امکانات بازی درمانی و اسباب بازی های متنوع لحظات شاد و آموزنده ای را برای کودکان بوجود می آورند. در خلال این جلسات مهارت های جسمی حرکتی، اجتماعی و بین فردی به کودکان توان یاب آموزش داده شود.
 • فیزیوتراپی

   

  یکی دیگر از بخش های کاملا پویای انجمن توان یاب بخش فیزیوتراپی می باشد. فیزیوتراپی یکی از حرفه های قدیمی رشته های توانبخشی است و از دو بخش فیزیو به مفهوم عوامل فیزیکی و تراپی به معنای درمان تشکیل شده است.
  فیزیوتراپی در واقع همان طب فیزیکی است و بر خلاف رشته های دیگر طب که از داروها و مواد شیمیائی برای درمان بیمار استفاده می کند از عوامل فیزیکی و مکانیکی جهت درمان نیاز نیازمندان بهره می برند. فیزیوتراپیست‌ با استفاده‌ از یک‌ سری‌ وسایل‌ مثل‌ ابزارهای‌ الکترونیکی‌ و حرکات‌ ورزشی‌ در جهت‌ رفع‌ معلولیت‌ و افزایش‌ کارآیی‌ عضلات‌ و اعصاب‌ تلاش‌ می‌کند. در این حرفه از روش های متفاوتی جهت بهبود وضعیت عضلانی، حرکتی کودکان استفاده می شود.

  مهمترین عوامل فیزیکی و مکانیکی، تکنیک ها و روش ها در درمان توسط فیزیوتراپیست ها عبارتند از جریان های الکتریکی با فرکانس پایین (مانند تنس، فارادیک و اینترفرنشیال)، عوامل الکترومغناطیسی (مانند مادون قرمز، ماورای بنفش، لیزر و دیاترمی)، امواج ماورای صوتی، ماساژ، حرکات مفصلی، کشش، تمرینات طبی و .... نام برد.

 • همیاران توانیاب

  هسته مرکزی احیاء  به منظور ارائه خدمات داوطلبانه، غیر دولتی، غیر انتفاعی جهت بسط و گسترش خدمات توانمند سازی اقشار آسیب پذیردر سال 1378 آغاز و تحت عنوان سازمانی انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی (احیاء ارزشها) در سطح ملی آغاز به کار نمود. پس از گذشت 15 سال  همواره با اقبال مردم نیکوکار وطنمان در دیگر شهرهای ایران اقدام به نمونه سازی نموده است. هدف از راه اندازی این مراکز جلب و جذب مشارکتهای مردمی و حضور آنان در عرصه ی خدمات رسانی به هموطنان در دیگر شهر‏های کشورمان بوده تا در راستای پیشگیری از معلولیت ها  اعم از معلولیت جسمانی، اجتماعی و ... تلاش کنیم. از این روحضور مدیران و مسئولین مجتمع همیاران احیاء در دیگر استان های کشور همچون فارس، کرمان، آذربایجان شرقی، البرز، خراسان رضوی (مشهد) و... با بهره گیری از فرهنگ سنتها و بازوان مردم  بومی منطقه فعالیت مراکز شبکه احیاء در استان های نامبرده آغاز گردید‏ه و تعدادی دیگر از شهرها در حال راه اندازی می باشد. در صورت تمایل به دریافت اطلاعات تماس با مراکز شیکه احیا می توانید بر روی استانهای فارس، کرمان، آذربایجان شرقی، البرز  و خراسان رضوی (مشهد) در نقشه ی ذیل  کلیک نمایید.


 • اخبار انجمن

  سومین نشست سالیانه انجمن احیاء و توان یاب

  سومین نشست سالیانه انجمن احیاء و توان یاب با مراکز مشابه و برالگوی انجمن به مدت دو روز(دهم لغایت یازدهم ) بهمن 1394 در محل تهران برگزار شد.

  سومین همایش سازمان های مردم نهاد آموزش و اشتغال توانیابان (سماوات)

  انجمن سماوات به عنوان شبکه کشوری متشکل از سازمان های مردم نهادی که در حوزه کمک به معلولین فعالیت می کنند

  اردوی تفریحی کودکان توانیاب در سرزمین عجایب

  روز شاد کودکان توانیاب در سرزمین عجایب

  برگزاری جشن شب یلدا برای کودکان توانیاب

  در آخرین روز از فصل پاییز از دوران باستان تاکنون، آیینی برگزار می گردد در همین راستا و برای آشنایی کودکان با این آیین اصیل و گستراندن سفره یلدا این مناسبت ایرانی به کودکان آموزش داده شد

  بازدید سفارت چین از انجمن احیاء ارزشها و توان یاب

  روز دوشنبه مورخ 11 آبان 1394 ماه مسئولین سفارت چین در ایران و فعالان در حوزه وزارت امور خارجه از انجمن احیاء ارزشها و توان یاب بازدید به عمل رساندند.

  جشنواره خیریه باران بهشتی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به نفع انجمن توانیاب

  معاونت فرهنگی – دانشجویی و امور مجلس وزارت بهداشت، کانون خیریه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با همکاری کلیه کانون های فرهنگی، سومین جشنواره خیریه باران بهشتی را از 11 تا 21 مهر ماه برگزار نمود.

  مراسم بزرگداشت هفتادمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد

  مراسم بزرگداشت هفتادمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد 21 مهر در مجموعه مرکز آموزش و پژوهش های بین الملل وزارت امور خارجه برگزار شد.

  بازدید UNODC از انجمن احیاء ارزش ها و توانیاب

  "لیک بونوات" نماینده کشوری، به همراه "ستاره محسنی فر" مشاور برنامه HIV/AIDS دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) از انجمن های احیاء ارزشها و توانیاب بازدید کرد، جلسه با حضور اعضای شورای بین الملل و هیئت مدیره ی انجمن تشکیل شد.

  جشن روز جهانی کودک سال 1394 در انجمن احیاء ارزش ها و توانیاب

  انجمن های احیاء ارزش ها و توانیاب امسال نیز همانند سالیان گذشته 15 مهر ماه، به مناسبت روز جهانی کودک پذیرای کودکان معلول جسمی حرکتی و ایتام ایدز بودند.

  حضور انجمن توانیاب در بازارچه بخشش

  تولیدات مددجویان مردم نهاد از جمله انجمن حمایت از کودکان توانیاب در این بازارچه عرضه می شود

  اهدا لوازم التحریر به کودکان تحت پوشش انجمن احیاء و توانیاب

  با فرا رسیدن ماه مهر و بازگشایی مدارس، نیکوکاران و خیرین انجمن احیاء ارزش ها و توان یاب امسال نیز همانند هر سال با اهدای بسته های لوازم التحریر به دانش آموزان تحت پوشش، میهمان دل های کوچک این کودکان شدند با این امید که کوکان این انجمن نیز از شادی شروع مدارس در آغاز فصل پاییز بی بهره نباشند.

  اردوی زیارتی - آموزشی و تفریحی مددجویان تحت پوشش انجمن به مشهد مقدس

  مورخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴ دو انجمن توانیاب و احیاء ارزش ها همانند سنوات گذشته سفر معنوی - آموزشی و تفریحی به مشهد مقدس را به صورت کاملا رایگان برای مددجویان این دو انجمن در نظر گرفتند و تعداد ۴۳ تن از مادران به همراه فرزندانشان و تنی چند از پرسنل انجمن رهسپار مشهد شدند.

  کمپین جمع آوری درب بطری پلاستیکی

  این طرح و جمع آوری درب های بطری هدفی دو سویه دارد که عواید فروش آن هم در جهت توانبخشی کودکان معلول جسمی حرکتی می باشد هم در راستای حفظ محیط زیست قدم برداشته است. در این امر خیر هم قدم باشیم.

  ضیافت مراسم افطاری انجمن احیاء ارزش ها و توانیاب در سال 1394

  امسال نیز همچون سالیان گذشته در ماه مبارک رمضان، میهمان سفره ی پرنعمت الهی در انجمن احیاء ارزش ها و توانیاب بودیم. مراسم روز چهارشنبه 10 تیرماه ساعت 18:30 الی 22 در محل انجمن برگزار شد.سفره ی این میهمانی خدا، به همت تعداد کثیری از افراد نیکوکار کشورمان، که با نان، پنیر، سبزی، خرما، بامیه، آش رشته و... مزین شده بود، برپا شد.

  کارگاه مشاوره قبل و بعد آزمایش HIV

  مورخه 94/3/25 دومین جلسه ی سری کارگاه های "مشاوره ی قبل و بعد از آزمایش اچ.آی.وی" با حضور سرکار خانم مرتضوی "کارشناس مرکز بهداشت غرب" از ساعت 9 الی 11 برگزار گردید. حاضرین در کارگاه، مشاورین خط احیاء و مرکز VCT بودند که پس از آموزش های خانم مرتضوی به پرسش و پاسخ با ایشان پرداختند.

  اهداء سبد کالا به مددجویان به مناسبت ماه مبارک رمضان در سال 1394

  انجمن احیاء و توان یاب به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان طبق روال همه ساله سبد غذایی را برای خانواده های تحت پوشش تدارک دید که شامل اقلامی چون برنج، گوشت، مرغ، ماهی، تن ماهی، ماکارونی، حبوبات، سویا، روغن، رب، چای، قند و شکر و... بود.

  شرکت در سمینار فراملی حمایت از حقوق آموزشی و دسترسی برای کودکان معلول در جاکارتا/ اندونزی

  در تاریخ 2015/04/13 از طریق ایمیل دریافتی و همچنین تماس تلفنی خانم کیا از کارمندان موسسه مطالعات و تحقیقات زنان ایران دعوتنامه ای برای انجمن توان یاب مبنی بر برگزاری کارگاه 4 روزه (16-13 اکتبر ): در کشور اندونزی شهر جاکارتا با موضوع (حمایت از حقوق آموزشی و دسترسی برای کودکان معلول) ارسال گردید، در ضمن دعوت کننده این کارگاه از کشور تاجیکستان موسسه فداکار می باشد.

  انجمن توانیاب در همایش چشم انداز حقوق کودک شرکت نمود

  انجمن توانیاب در همایش چشم انداز حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران در تاریخ سوم خرداد 1394 که با اهداف: نقش قوانین داخلی و مبادرات بین المللی مرتبط توسعه همگرایی در تعالیم حوزه حقوق کودک در کشور بررسی نیازهای آموزشی و ترویجی حوزه حقوق کودک با هدف برگزاری جلسات تخصصی در آینده در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی قوه قضائیه برگزار گردید، شرکت نمود.

  مشارکت انجمن توانیاب و احیای ارزشها در سومین مجمع هم اندیشی سازمانهای مردم نهاد معلولان کشور

  این نشست دو روزه در تاریخهای 5 و 6 خرداد ماه سال 94 در محل کانون معلولین توانا قزوین برگزار گردید. این مجمع ابتدا با بازدید از فعالیتهای مرکز توانا شروع شد. جلسات مجمع بر مبنا و محور چالش های پیش روی تصویب لایحه بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و فرصتها و تهدیدهای شبکه سازی در تشکلهای غیردولتی معلولان و اجرای کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق معلولان در ایران برگزار گردید.

  همکاری بهرام رادان و انجمن توانیاب در حمایت از نوجوانان سانحه سوختگی مرودشت

  انجمن توانیاب" علاوه بر ارائه خدمات توانبخشی بهنگام کودکان از قبیل: کار درمانی، گفتار درمانی، فیزیوتراپی، درمان با بازی و هنر و برگزاری کلاس های آموزش مهارت های زندگی برای کودکان توان یاب و خانواده هایشان، سایر مداخلات را در اولویت اهداف سازمانی و انسانی خود قرار داده است، سابقه مداخله بهنگام در حوادث غیرمترقبه همچون زلزله بم و آذربایجان و غیره را به پشتیبانی مردم پاک نیت در کارنامه اعمال خود داشته و سعی بر آن دارد تا گامی در جهت کاستن و پیشگیری از آسیب های اجتماعی بردارد

  اهدای گل به کارمندان یونیسف توسط کودکان انجمن های احیاء ارزش ها و توان یاب به مناسبت روز یتیم ایدز

  ابتدا دکتر شهریار حکیمی عضو شورای روابط بین الملل انجمن به نمایندگی از جمع حاضر به خاطر ایجاد این فرصت برای کودکان، تشکر کرد و در ادامه فاطمه صالحی مدیر عامل انجمن احیاء و دکتر محمود اولیایی رییس هیئت مدیره انجمن توانیاب به توضیح مختصر و مفیدی از فعالیت ها و اهداف هر دو انجمن پرداختند. همچنین امین زندگانی به عنوان سفیر حسن نیت توضیحاتی راجع به همکاری ها و حمایت های عرصه ی هنرمندان از این قشر را ارائه داد.

  مراسم 7 می مصادف با 17 اردیبهشت 94 روز جهانی یتیم ایدز

  امسال نیز همچون سالیان گذشته انجمن های توان یاب و احیاء ارزش ها، به مناسبت روز جهانی حمایت از کودک یتیم ایدز ( پنجشنبه 17 اردیبهشت 94 از ساعت 16 الی 19 برابر با 7 می 2015 ) میزبان کودکان یتیم به همراه مادرانشان بود.

  غرفه هفته سلامت

  انجمن احیاء ارزش ها و انجمن توانیاب با مشارکت شهرداری منطقه 6 تهران به مناسبت هفته سلامت، غرفه ی اطلاع رسانی و مشاوره ای در خصوص کاهش آسیب های اجتماعی در پارک لاله تهران برگزار نمود.

  پنجاه و نهمین کنفرانس مقام زن (CSW)

  انجمن احیاء ارزش­ها و توان یاب با عنوان گروه احیاء متشکل از 10 نفر از مدیران و اعضای این گروه، جهت شرکت در پنجاه و نهمین کنفرانس مقام زن در نیویورک پس از انجام اقدامات لازم از جمله اخذ ویزا، در تاریخ 12 اسفند عازم سفر به کشور آمریکا شدند و پس از انجام ثبت نام در تاریخ 7 مارس، برای حضور در این کنفرانس آماده شده و از تاریخ 18 الی 28 اسفند در برنامه های اصلی و موازی این کنفراس حضور یافت.

  مراسم چهارشنبه سوری 1393

  یکشنبه 93/12/24 به مناسبت چهارشنبه سوری مراسمی با حضور کودکان توانیاب و ایتام ایدز برگزار گردید، شروع جشن با قرائت قرآن یکی از کودکان توانیاب بود و سپس حضور گرم و صمیمانه برخی از داوطلبان گرامی انجمن همچون جناب آقای خجسته و همکارانشان که هر ساله برای شادی و سرور کودکان از هیچ گونه تلاشی دریغ نمی کنند مزین گردید.

  همایش اطلاع رسانی روز جهانی ایدز در دانشکده الزهرا

  چهارشنبه نوزدهم آذر ماه در تقارن با هفته جهانی حمایت از بیماران مبتلایان به اچ.آی.وی / ایدز ، همایشی آموزشی با حضور حدودا 250 دانشجو با عنوان "ایدز و جامعه" در سالن مصلی نژاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا برگزار گردید.

  همایش اطلاع رسانی روز جهانی ایدز در پارس خودرو

  دوشنبه هفدهم آذر ماه در تقارن با هفته جهانی حمایت از بیماران مبتلایان به اچ.آی.وی / ایدز ، همایشی با عنوان "ایدز و جامعه" در سالن همایش های کارخانه "پارس خودرو" برگزار گردید.

  مراسم روز جهانی داوطلبین

  روز شنبه 15 آذر به مناسبت روز جهانی داوطلبین مراسمی برای قدردانی از زحمات بی دریغ اعضای داوطلب انجمن برگزار گردید.

  همایش اطلاع رسانی روز جهانی ایدز در دانشکده پرستاری

  سه شنبه یازدهم آذر ماه در تقارن با هفته جهانی حمایت از بیماران مبتلایان به اچ.آی.وی / ایدز ، همایشی با عنوان "ایدز و جامعه" در سالن همایش های دانشکده پرستاری دانشگاه تهران برگزار گردید.

  همایش اطلاع رسانی روز جهانی ایدز در دانشگاه شهید بهشتی

  شنبه نهم آذر ماه در تقارن با هفته جهانی حمایت از بیماران مبتلایان به اچ.آی.وی / ایدز ، همایشی با عنوان "ایدز و جامعه" در تالار مولوی دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.

  همایش اطلاع رسانی روز جهانی ایدز در دانشگاه علامه طباطبایی

  دوشنبه سوم آذر ماه در تقارن با هفته جهانی حمایت از بیماران مبتلایان به اچ.آی.وی / ایدز ، همایشی با عنوان "ایدز و جامعه" در سالن مطهری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار گردید.

  کارگاه آموزش آموزشگران در غرفه های اطلاع رسانی ایدز

  روز دوشنبه به تاریخ 26/8/93 از ساعت 8:30 الی 13 در محل انجمن، کارگاهی یک روزه با محوریت موضوع ایدز ،برای جمعی از دانشجویان دانشگاه ها، کارخانجات و اعضای گروه احیا برگزار گردید.

  اهدای گل به کارمندان یونیسف توسط کودکان انجمن های احیاء ارزش ها و توان یاب

  به مناسبت روز جهانی کودک، صبح روز چهارشنبه 16 مهر ماه 93 انجمن های توان یاب و احیاء ارزش ها در محل دفتر یونیسف حضور یافته و کودکان توان یاب و ایتام ایدز به مناسبت این روز با اهدای گل به کارمندان این سازمان، قدردان زحمات آنان بودند. جانشین نماینده یونیسف در تهران خانم گاگین نیان در جمع کودکان حضور یافته و ضمن خوشامدگویی به آنها سازمان یونیسف را خانه اول همه کودکان اعلام نمود

  روز جهانی کودک

  انجمن های احیای ارزش ها و توانیاب امسال نیز همانند سالیان گذشته 15 مهرماه به مناسبت روز جهانی کودک پذیرای کودکان معلول جسمی حرکتی و ایتام ایدز بودند

  باز آمد بوی ماه مدرسه ... بوی بازی های راه مدرسه ...

  با فرا رسیدن ماه مهر و بازگشایی مدارس ، نیکوکاران و خیرین انجمن احیاء ارزش ها و توان یاب امسال نیز همانند هر سال با اهدای بسته لوازم التحریر به دانش آموزان تحت پوشش، میهمان دل های کوچک این کودکان شدند با این امید که کوکان این انجمن نیز از شادی شروع مدارس در آغاز فصل پاییز بی بهره نباشند.

  جلسه گردهمایی نیکوکاران مدعو مجتمع نیکوکاری رعد کرمان

  خسرو منصوریان، شنبه 15 شهریور ماه به دعوت ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان در گردهمایی نیکوکاران مدعو مجتمع آموزش نیکوکاری رعد کرمان، شرکت نمود. در این گردهمایی جمعی از اساتید دانشگاه ، فعالان حوزه معلولیت و اعضای هیات موسس سازمانهای مردم نهاد حضور داشتند.

  سفر زیارتی به بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام

  بار دیگر مادران توان یاب و حامی سلامت راهی سفر زیارتی مشهد مقدس شدند . صبح روز سه شنبه 4 شهریور ماه مادران دارای فرزند توان یاب و حامی سلامت (زنان سرپرست خانوار مبتلا به HIV/AIDS ) به همراه فرزندانشان به سمت مشهدالرضا حرکت کرده و پس از دو روز زیارت در روز جمعه 7 شهریور به تهران بازگشتند.

  گزارش بازدید مادران کارگاه خیاطی انجمن از موسسه رعد الغدیر

  تعدادی از مادران حامی سلامت و مادران دارای کودک توان یاب که دوره های آموزش خیاطی و بافتنی را در انجمن احیاء و توان یاب گذرانده اند و یا در حال آموزش می باشند، روز سه شنبه 14 مرداد ماه سال 93 از مجتمع نیکوکاری و آموزشی رعد الغدیر واقع در یافت آباد بازدید به عمل رساندند.

  ضیافت افطاری در انجمن احیاء و توانیاب

  کودکان تحت پوشش انجمن های توان یاب و احیاء ارزش ها امسال نیز همچون سالیان گذشته در ماه مبارک رمضان میهمان خوان گسترده و پرنعمت الهی در انجمن بودند. امسال این مراسم روز پنج شنبه 19 تیرماه ساعت 18:30 الی 22 در محل انجمن برگزار شد.

  اهداء سبد کالا به مددجویان به مناسبت ماه مبارک رمضان در سال 1393

  انجمن احیاء و توان یاب به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان طبق روال همه ساله سبد غذایی را برای خانواده های تحت پوشش تدارک دید که شامل اقلامی چون برنج ،گوشت ، مرغ ، ماکارونی ، حبوبات ، سویا، روغن، رب چای، قند، شکر و ... بود.

  چهارشنبه سوری 1392

  انجمن احیاء ارزش ها و توان یاب جشن پای کوبی کودکان و نوجوانان تحت پوشش خود را با حضور نیکوکاران و خانواده های تحت پوشش خود به مناسبت فرا رسیدن نوروز برگزار کرد.

  اهدا سبد کالا به مددجویان

  انجمن احیاء و توان یاب با تهیه سبد غذایی غنابخش سفره های مددجویان تحت پوشش خود بود.

 • اخبار رسانه

  اینجا اول راه است

  اگر تابلو «انجمن توان‌یاب و احیای ارزش‌ها» را از بالای در آن ‌برداری، بیشتر از هرچیز شبیه به یك خانه مسكونی است تا یك انجمن یا مؤسسه!

  آغاز طرح تشویق معلولان برای حضور در جامعه

  میرزایی، پیشگیری ازمعلولیت را از اهداف اصلی در اجرای این طرح دانست و تصریح کرد: تشویق معلولان به حضور در جامعه و تقویت روحیه کار و اشتغال پایدار باید در دستور کار تسهیل‌گران و کارشناسان CBR قرار گیرد و در این راستا تعامل با شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و ارگان‌های مرتبط با فعالیت‌های بهزیستی موثر است

  از هیچ تلاشی برای تسهیل شرایط زندگی معلولان دریغ نمی‌کنیم

  رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید از هیچ تلاشی برای تسهیل شرایط زندگی معلولان دریغ نخواهد کرد، از سازمان‌های متولی امور معلولان خواست بیش از پیش با هماهنگی و هم‌افزایی سازنده، گام‌های مؤثر و یکپارچه‌ای در جهت ارتقا و اعتلای وضعیت معلولان کشور بردارند

  بندپی خبر داد: عزم جدی بهزیستی برای تشخیص اختلالات ژنتیکی

  معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی در این مراسم با بیان اینکه ممکن است در ارائه خدمات به افراد معلول با کاستی‌هایی مواجه باشیم، گفت: واقف به این امر هستیم که مناسب‌سازی معابر، ارتقای معیشت معلولان و بهبود شرایط زندگی آنها باید انجام شود و وضعیت فعلی شایسته این گروه نیست و به علت کمبودها و نارسایی‌های موجود، از معلولان عذرخواهی می‌کنیم، ولی به آینده امیدوار هستیم

  ايجاد فرصتهای برابر برای معلولان از اهداف مهم دولت است

  معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت:خداوند هرآنچه را که در آسمان و زمین خلق کرده مسخر انسان قرار داده است و انسان ها موجوداتی توانمند و صاحب اختیار می باشند که هر کدام دارای نواقص و کمبودهایی هستند که این نواقص می تواند پنهان یا آشکار باشد.

  بازتوانی درسه سطح فرد، خانواده و جامعه صورت می‌گیرد

  زمانی که کودک به سن دو تا سه سالگی می‌رسد، پدر و مادر باید کارهایی که در توان کودکان است را به خود او واگذار کنند تا خودش کارهایش را انجام دهد. نباید حس ترحم داشته باشند. بچه باید تا جایی که می‌تواند خودش فعالیت‌هایش را انجام دهد تا اعتماد به نفس پیدا کند و بتواند در حد امکان مستقل به فعالیت‌های خود ادامه دهد

  گردشگري معلولان؛ فراغت با اعمال شاقه

  معلولان ايراني از ديدن زيبايي هاي طبيعي كشورشان محروم مانده اند

  نوروز با کودکان احیاء و توان یاب

  حسن غفاری، عکاس هنرمندی که موضوع عکس هایش عموما عشایر و مردمان دوردست است، این بار به سراغ کودکانی رفته است که در نزدیکی ما، کنار ما و بیش از آنچه فکر می کنیم، در زندگی مان حضور دارند، اما کمتر آنها را می بینیم. کودکانی که آسیب خورده اند، اما این امر نه چیزی از زیبایی شان کاسته است و نه از کودکی شان. غفاری با عکس هایش ما را هم به این کودکان و هم به انسان های مهربانی که در دو انجمن غیر انتفاعی، در میان ده ها انجمن دیگر، از آنها نگه داری می کنند و با برپا کردن جشنی، نوروز را که از راه می رسد برایشان زنده می سازند، به یادمان می آورد.

  قانون جامع اصلی‌ترین سند حقوقی مرتبط با معلولان است

  معاون توانبخشی بهزیستی کشور در همایش حقوق شهروندی: قانون جامع اصلی‌ترین سند حقوقی مرتبط با معلولان است.

  ماجراجویی در کویر با وجود معلولیت

  مدت‌ها بود فکر سفر به کویر میان اعضای گروه مطرح شده بود. کویر به سبب ویژگی‌های منحصر بفردش می‌توانست حس ماجراجویی را در میان افراد گروه «باما» – باوری‌های ماجراجو – به وجود آورد. اعضای این گروه که بنیان‌گذاران آن دارای معلولیت هستند برآنند تا با تجربه کردن کارهای ماجراجویانه از تک تک لحظات زندگی لذت ببرند و به سایرین نشان دهند معلولیت یک تفاوت است و همواره می‌توان از زندگی لذت برد.

  دکتر روحانی بر فراهم کردن زمینه های لازم برای ایفای نقش بیشتر معلولان در ساختن کشور تاکید کرد

  در پیامی به مناسبت روز جهانی معلولان؛ دکتر روحانی بر فراهم کردن زمینه های لازم برای ایفای نقش بیشتر معلولان در ساختن کشور تاکید کرد رییس جمهوری در پیامی به مناسبت روز جهانی معلولان، بر لزوم فراهم نمودن زمینه های لازم برای ایفای نقش بیشتر معلولان در ساختن ایرانی توسعه‌یافته‌تر و قدرتمند تاکید کرد.

  37 درصد مراجعین به انجمن از رفتار های پرخطر و ابتلا به HIV نگرانند

  موسس انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی «ا حیا ارزش ها » با بیان اینکه 37 درصد مراجعین به خط مشاوره انجمن به دلیل نگرانی از رفتار های پرخطر خود و ترس از احتمال ابتلا به HIV تماس می گیرند.گفت: سه چهارم عامل انتقال ویروس HIV در سطح جهان از طریق رابطه جنسی پر خطر است، به همین دلیل ایدز از جمله بیماری های مهم آمیزشی محسوب می شود.

  زندگی با ویروس ناخوانده

  اینجا من به دیدار زنانی آمده‌ام که ناخواسته و از راه ارتباط زناشویی به ویروس HIV مبتلا شده‌اند اما به جای فرار از جامعه‌ای که با آنها مهربان نیست در حال شرکت در جلسه‌های آموزشی هستند و می‌خواهند به دنیا بگویند که ما نیز مانند بیماران دیگر حق حیات داریم. بعضی از آنها نگران زود رنج بودن فرزندشان به خاطر نبود پدری که با بیماری ایدز از دنیا رفته هستند، یا مادرانی که به خاطر ابتلا به این بیماری از دیدن فرزندان‌شان محروم شده‌اند یا سوگوار فرزندان مبتلایی که از دست داده‌اند

  آنها را بدون ترحم بپذیرید...

  هدف از تشکیل این انجمن آگاهی رسانی، پیشگیری، ارائه خدمات مشاوره و مددکاری به اقشار آسیب پذیر و حمایت از نهاد خانواده است. در حال حاضر 60 هزار نفر در جامعه به صورت بالقوه مبتلا به ویروس ایدز هستند که خودشان و سیستم بهداشتی کشور از بیماریشان اطلاع ندارند، زیرا افراد به علت عدم آموزش، آگاهی و ترس از طرد شدن و دیگر عوامل اجتماعی حاضر به انجام آزمایش ایدز نیستند

  کنفرانس بین المللی جهان علیه خشونت و افراطی گری

  خسرو منصوریان عضو هیات امناء و موسس انجمن احیاء ارزش ها و توانیاب به نمایندگی این دو انجمن در نخستین کنفرانس بین المللی جهان علیه خشونت و افراطی گری در محل سالن اجلاس سران در تاریخ 18 آذر ماه 93 حضور یافتند و نقطه نظرات خود را در این خصوص به مقامات این کنفرانس اعلام نمودند.

  رنگ مهربانی بر بوم زندگی یتیمان ایدز و کودکان معلول (توان یاب)

  یک نمایشگاه گروهی از آثار 23 هنرمند در گالری آشیانه مهر با نام «نمایشگاه گروهی رنگین کمان مهر» از روز 7 آذر ماه فعالیت خود را آغاز کرده است. 37 اثر از سوی هنرمندان به این گالری اهدا شده است تا عواید فروش این آثار صرف هزینه‌های کودکان مبتلا به ایدز و کودکان معلول (توان یاب) شود. هنرمندان با عضویت و همکاری در این نمایشگاه قصد دارند تا نگاه تاریک و سنگین جامعه را نسبت به بیماری ایدز به گونه دیگری به تصویر در آورند.

  فرشته‌های عروسکی دست‌ساز در فضای فانتزی

  فریده رحیم دوست در گفت وگو با خبرنگار بخش هنرهای تجسمی ایسنا، درباره ی نخستین نمایشگاه خود با عنوان «فرشته های من»، اظهار کرد: 36 عروسک دست ساز فرشته که در فضایی فانتزی خلق شده، در این نمایشگاه به نمایش درآمده اند. در کنار برخی از این فرشته ها، عروسک هایی از حیواناتی مانند پرنده و اسب نیز قرار گرفته است. او ادامه داد: این عروسک ها تلفیقی از متریال های مختلف از جمله پارچه، چوب و سیم هستند. دلیل انتخاب فرشته برای کار عروسکی این بود که این موجود حالت معنویت بیشتری دارد و بهتر می توان آن را در فضاهای ...

  بزرگداشت روز سازمان ملل در تهران با حضور قائم مقام "بان کی‌مون" و "عراقچی"

  بزرگداشت روز سازمان ملل در تهران با حضور قائم مقام "بان کی‌مون" و "عراقچی" مراسم بزرگداشت روز سازمان ملل متحد با حضور قائم مقام دبیرکل سازمان ملل و معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه کشورمان در تهران برگزار شد.

  جلسه بررسی پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی مدنی در وزارت کشور

  جلسات بررسی پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی مدنی با حضورآقای دکتر مشکینی مشاور محترم وزیر کشور و ریاست اداره امور سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور و برخی کارشناسان حوزه سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور و بیش از ۱۰۰ نفراز مدیران NGO های ملی و استانی که در بخشهای مختلف اجتماعی – زیست محیطی و غیره فعالیت دارند از صبح روز سه شنبه 18/6/93 در محل وزارت کشور آغاز بکار کرد.

  تاثیر ورزش در زندگی افراد توانیاب (معلول)

  اثرات ورزش با توجه به اهمیت حیاتی آن برای معلولین از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد . به طور کلی هدف از ورزش برای معلولین ، به حرکت درآوردن و قرار دادن آنان در یک مسیر عادی زندگی و حتی الامکان خودکفا نمودن آنان می باشد . اثرات ورزش برای معلولین را به شرح زیر می توان خلاصه نمود:

  انساندوستی و محبت روح و جان فرهنگ ایرانیان است

  تهران-ایرنا: رییس اداره دیپلماسی عمومی وزارت امورخارجه شامگاه چهارشنبه در مراسم روزجهانی حمایت از یتیمان ایدز گفت: سازمانهای مردم نهادی که در خدمت انسانهای نیازمند هستند، علاوه بر کسب اجر معنوی برای خود و اجر مادی برای همنوع، فرهنگ ملت خود را به جهانیان عرضه می کنند.

  توهم توطئه درباره ی نهادهای مدنی باید از بین برود

  تهران-ایرنا: «باید به مردم اعتماد کنیم و توهم توطئه درباره ی کنشگران و داوطلبان خدمات در سازمان های مردم نهاد باید از میان برداشته شود»؛ این بخشی از گفته های «خسرو منصوریان» از فعالان جامعه ی مدنی و بنیانگذار دو انجمن خیریه در زمینه ی مسایل اجتماعی در گفت و گو با ایرنا است.

  در گفت و گو با صاحبنظران و فعالان اجتماعی تبیین شد؛ «سمن»ها ستون جامعه ی مدنی

  تهران-ایرنا: سازمان های مردم نهاد (سمن) را که مدیریت غیردولتی و مشارکت مردمی از ویژگی های اصلی آنهاست، می توان جوهره و ستون اصلی جامعه ی مدنی دانست

  فرصت ها و چالش هاي سازمان هاي غيردولتي

  سازمان غيردولتي مفهومي است كه نه مي توان تعريف خاص، دقيق و جامعي براي آن قايل شد و نه تاريخچه پيدايش معيني دارد. با اين حال رشد بي سابقه اين گونه سازمان ها به ويژه در دهه هاي اخير باعث شده است كه ساختار آن از مفهومي تقريبا ناشناخته با حيطه وظايف ثابت و محدود به گونه يي شگفت آور تغيير يافته و به بازيگري قدرتمند در عرصه ملي و بين المللي و توانايي تاثيرگذاري بسيار (گاهي همدوش دولت ها يا سازمان هاي بين المللي) تبديل شود. پيشگامان و دلسوزان عرصهNGO كشورمان نيز درسه دهه متوالي تلاش كردند و هزينه هاي فراواني پرداخت كردندتا باز امروز بتوانند بگويند و بنويسند كه ما ايراني هستيم، مسلمانيم و داوطلب.

 • مطالب مفید

  فلج مغزی!!! معلولیت یا محدودیت؟

  فلج مغزی یکی از شایع ترین اختلالات دوران رشد است که با اختلال در وضعیت و حرکت تعریف شده است، فلج مغزی یک ضایعه غیر پیشرونده رشدی عصبی می باشد که قبل، هنگام و بعد از تولد روی می دهد و باعث اختلالاتی در رشد طبیعی مغز می شود.

  لکنت زبان را تا چه حد می شناسید؟

  لکنت عبارت است از: صحبت کردن با مکث متناوب و تکرار کردن یا کشیده ادا کردن صداها( (American heritage dictionary. این حقیقت دارد که اکثر مردم فقط و فقط بخش قابل روایت لکنت را می بیند که شامل کشیده گویی، تکرارها، مکث ها و ...می باشد اما آیا لکنت همین چند موارد است ؟ برای فرد لکنتی در واقع لکنت بیش از تکرار صدا هاست.

  نقش گفتار درمانی در توانبخشی فلج مغزی

  گفتار درمان گر وظیفه آموزش ارتباط کودک با افراد خانواده و مراقبتش را در خانه، در محیط های آموزشی و در اجتماع بر عهده دارد و هر چه مداخلات درمانی زودتر آغاز گردد، فرصت رشد و پیشرفت مهارتهای ارتباطی، کاهش ناکامی و کیفیت زندگی کودک بیشتر و بهتر خواهد بود

  روز جهانی معلول

  نوشتن قانون مسئله ای است و اجرایی و عملی سازی قانون مسئله دیگری است. ما می توانیم خوب بنویسیم و قشنگ حرف بزنیم ولی قشنگ حرف زدن دردی را دوا نمی کند. قوانین برای عملی شدن امکانات و تعهد انسانی می خواهند.

  تاریخچه توانبخشی در جهان و ایران

  توانبخشی عبارت است از فرآیندی هدف گرا و دارای محدودیت زمانی که هدفش توانا ساختن یک شخص دارای اختلال برای رسیدن به یک سطح ذهنی، جسمی، اجتماعی و کارکردی مناسب است که در این راه او را برای تغییر دادن زندگی اش با ابزارهایی مجهز می سازد( سازمان بهداشت جهانی WHO 1981) در توانبخشی مفاهیمی همچون یکپارچه سازی اجتماعی، کاهش اثرات ناتوانی، توانمندسازی، کیفیت زندگی و ... مورد توجه و قابل اهمیت می باشد.

  چه کسی معلول نیست!؟

  دکتر شیرین احمدنیا؛ عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، مدیر گروه جامعه شناسی پزشکی و سلامت انجمن جامعه شناسی ایران با توجه به تعریف سازمان جهانی بهداشت از مفهوم سلامت به این عبارت که؛ سلامت برخورداری از بهبودی و آسایشِ کامل جسمانی، روانی و اجتماعی و نه فقط فقدان معلولیت و ناتوانی"، شما یک فرد را روی کره خاکی به من نشان بدهید که بتوانیم بگوییم از جمیع شرایطِ "سالم" بودن بر مبنای این تعریف برخوردار باشد و مصداقی عینی باشد بر این تعریف سازمان بهداشت جهانی از فرد سالم.

 • ویدئو

  (بزودی ... (اطلاعاتی در این بخش درج نشده
 • اطلاعات تماس

  مشاهده نقشه در ابعاد بزردگتر

  آدرس : میدان انقلاب، خیابان کارگر شمالی، بین چهاراه فرصت و نصرت، کوچه جعفرزادگان، پلاک 2
  کدپستی : 1418815665
  آدرس ایمیل: mailbox@tavanyab.ir
  شماره تلفن: 66935533
  شماره نمابر: 66935124
  تلفن همراه :

  فرم تماس با ما

  منتظر نظرات و پیشنهادات شما همیار گرامی هستیم.

  انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توانیاب


 • فرم عضویت افتخاری

  مونث
  مذکر
  نوشتن مقاله و ارائه سخنرانی
  پژوهش و تحقیق
  روابط عمومی
  ارتباطات فراملی
  اشتغال
  آموزش
  کتابخانه
  ترجمه
  پزشکی
  ارتوپدی
  فیزیوتراپی
  روانشناسی
  مشاوره و راهنمایی
  مددکاری اجتماعی
  بازی درمانی
  کار درمانی
  گفتار درمانی
  موسیقی درمانی
  هنر درمانی
  خدمات سخت افزار کامپیوتر
  خدمات برنامه نویسی و نرم افزار کامپیوتر
  امور فرهنگی و هنری
  طراحی، گرافیک و نقاشی
  طراحی سایت، اینترنت
  تبلیغات، انتشارات و چاپ
  قصه گویی و نمایشنامه
  سرود، موسیقی و فیلم
  گریم و طراحی لباس
  عکاسی و فیلمبرداری
  همکاری در برگزاری سمینار ها، نمایشگاه و جشن ها
  جلب مشارکت های مردمی
  بصورت دائم
  2 روز در هفته
  4 روز در ماه (هفتگی)
  2 روز در ماه
  1 روز در ماه (ماهانه)
  دو ماه یکبار
  صرفا در برگزاری مراسم و مجالس
  صرفا بدون توجه به تعداد روزهای انتخاب شده، روزهایی که برای شما مناسب تر است انتخاب نمایید
  شنبه
  یک شنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهار شنبه
  پنج شنبه
  صرفا تعطیلات رسمی
  با توجه به نیاز انجمن
  می توانید چند مورد انتخاب نمایید
  8 - 10
  10 - 12
  12 - 14
  14 - 16
  16 - 18